Home » මනාලියෝ

මනාලියෝ

by Mahesh Lakehouse
September 30, 2023 12:30 am 0 comment

ඇමරිකාවේ P.H.D හදාරන දියණියට 5′ 1″ බුද්ධාගම දහමට ලැදි උගත් පුතකු මව සොයයි 1992.05 දෙසැම්බර් අවසන්,​ ක්‍රිස්තියානි අයද සැලකේ. (U.S.A පදිංචි අය පමණක් අමතන්න) 011-2418897,​ 071-7570338- Whats APP.
B206848

බස්නාහිර 39 වියැති බොදු ගොවි පැහැපත් ස්වාමියා මියගිය අතර 11 වියැති පුතකු සිටී විවාහයෙන් පසු පවුලක් විදියට විදේශ ගතවීම සඳහා සුරාසූදුවෙන් තොර සුදුසු සහකරුවෙකු සොයමි. උස 5′ 2″. 033-3650891 /​ 075-5134285.
B206978

බොදු කරාව දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1985/​09 උපත ලද,​ උස 5′ 6″ ප්‍රසන්න පෞරුෂයක් හා මනා ගති පැවැතුම් ඇති සුදුසුකම්ලත් ගුරුවරියක වන,​ අන්තර්ජාතික පාසැලක කළමනාකාරිණී තනතුරක් දරන වැඩිමහල් දියණියට අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීමය සුදුසුකම්ලත් මනාගති පැවතුම් ඇති වයස අවුරුදු 40 ට වඩා අඩු විවාහ නොවූ පුතකු සොයයි. කරුණාකර පවුලේ විස්තර හා කේන්ද්‍ර කොපිය සමග පිළිතුරු සපයන්න. p​r​o​p​o​w​i​j​e​1​2​3​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​B206869

බොදු ගොවි අවු 29 උස 5′ 2″ රජයේ සමාගමක ස්ථිර රැකියාවැති උගත් රූමත් වැඩිමහල් දියණියට පුරා සූදුවෙන් තොර පුතෙකු දෙමව්පියන් සොයයි. හඳහන් පිටපතක් සමග සියලුම විස්තර පළමු ලිපියෙන්ම.
B206832

මහනුවර පදිංචි සිංහල බොදු ගොවි විශ්‍රාමික දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1994 ජනවාරි මස උපත ලද,​ උස 5′ 8″ මහනුවර ප්‍රධානපෙළේ කාන්තා විද්‍යාලයක අධ්‍යාපනය ලැබූ BSC,​ MSC උපාධි ලබා කොළඹ පිහිටි ප්‍රධාන රාජ්‍ය බැංකුවක විධායක නිලධාරිණියක් ලෙස සේවය කරන තුලා ලග්න,​ බෙරණ නැකත කුජ 4 කේන්ද්‍ර හිමි රූමත් සිහින් සිරුරැති දියණියට අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීමය සුදුසුකම්ලත් මනාගති පැවතුම් ඇති රැකියාවැති වයස අවුරුදු 35 වඩා අඩු පුතකු සොයයි. කේන්දර කොපිය පවුලේ විස්තර සමග පිළිතුරු සපයන්න. විද්යුත් තැපැල : p​r​o​p​o​s​a​l​s​m​a​r​r​i​a​g​e​9​4​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B206877

1996 උපන් බොදු උස 5′ 5″ පියකරු වෛද්‍ය දියණියට,​ වැදගත් පවුලක,​ දුසිරිතෙන් තොර,​ ගුණගරුක,​ කාරුණික විධායක ශ්‍රේණියේ සුදුසුකම් සහිත පුතකු,​ වෛද්‍ය වෘත්තික දෙමාපියන් සොයති. පවුලේ තොරතුරු සහ දුරකථන අංකය සමග විමසන්න. y​a​p​r​o​p​o​s​a​l​s​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B206915

උඩරට වැදගත් බොදු ගොවි දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1995 උපත ලද උස 5′ 3″ ඉතාමත් රූමත්,​ ඇයගේ මාස්ටර් ස් උපාධිය කැනඩාවේ හදාරණ ඉතාමත් රූමත් ඉංජිනේරු දියණියට උගත්,​ කඩවසම්,​ චරිතවත් පුතකු හොඳ පවුල් පසුබිමක් සහිත පවුලකින් සොයයි. එකම සොහොයුරා එක්සත් රාජධානියේ ඉංජිනේරුවෙකි. ඇය නොවැම්බර් මස ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතය. m​a​r​p​r​o​p​1​9​9​5​6​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
SB206999

කතෝලික,​ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙහි පදිංචි,​ වැදගත් පවුල් පසුබිමක් සහිත,​ 1989/​07 උපන්,​ උස 5′ 3″,​ කොළඹ කන්‍යාරාම පාසලක ඉගෙනුම ලැබූ,​ B.Sc උපාධිධාරී දියණියට වැදගත් පවුලකින්,​ උගත්,​ යහපත් පුතෙකු දෙමව්පියන් සොයයි. 075-6009639,​ E-mail : m​y​m​p​r​o​p​o​s​a​l​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
SB206727

කොළඹට නුදුරු බොදු ගොවි 1996,​ උස 5′ 4″ කොළඹ ප්‍රධාන පාසලක ඉගෙනුමලත්,​ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක ප්‍රාසංගික කලාවේදී (ගෞරව) උපාධි හිමි,​ නිමවෙමින් පවතින දෙමහල් නිවසක් හිමි. ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක අමතර පංති පවත්වන,​ රජයේ ගුරු සේවය සඳහා බලාපොරොත්තු වන දියණියට ස්ථිර රැකියාවක් ඇති ගුණයහපත් පුතෙකු රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු දෙමව්පියන් සොයයි. සවස 6 – 9 අතර අමතන්න. කේන්ද්‍රය අවශ්‍යයි. 072-1880414,​ 011-2561540.
SB206463

කොළඹ බොදු ගොවි රැකියාවැති වයස 62 ක්වූ මෙනවියට ඉක්මන් විවාහයකට විශ්‍රාමික සහකරුවෙක් අක්කා සොයයි.
SB206533

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කරාව රෝ. ක. 92 අප්‍රියෙල් උපන් 5′ 3″ උස,​ කොළඹ උසස් කන්‍යාරාමයක ඉගෙනුම ලැබු AAT,​ කළමනාකරණ උපාධිය,​ MBA සමත් CIMA (Final-pending rssults) උසස් රැකියාවක් කරන දියණියට සුදුසු යහපත් උගත් පුතකු විශ්‍රාමික දෙමාපියන් සොයයි. එකම සහෝදරයා ගණකාධිකාරිවරයෙකි. වෛද්‍යවරියක් සමග විවාහකයි. ඇයට අංගසම්පූර්ණ වටිනා නිවසක්,​ වාහනයක් හා තවත් දෑ හිමිය. හවස 5.00 පසුව අමතන්න. 0777377833,​ 0718249776.
SB206568

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ බොදු ගොවි විශ්‍රාමික දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1996 දී උපත ලද,​ උස 5′ 5′ තලෙළු තොරතුරු තාක්‍ෂණ උසස් ඩිප්ලෝමාව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලද,​ පාපීන් රහිත කේන්ද්‍රයක් හිමි දියණියට ස්ථිර රැකියාවැති පුතකු වැදගත් පවුල් පසුබිමක් සහිත පවුලකින් සොයයි. p​r​a​b​h​a​s​h​i​p​r​o​p​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
SB206887

ගාල්ලේ 1981 උස 5′ 1″ රජයේ රැකියාව ඇති දියණියට සුදුසු රැකියාවැති සහකරුවෙකු සොයුරිය සොයයි. (දකුණ විශේෂයි)
SB206857

ගාල්ල බොදු ගොවි 1978,​ උස 5′ 4″ අගනුවර බැංකුවක ලක්ෂයකට ආසන්න වැටුපැති දියණියට,​ රැකියාව ඇති දුසිරිතෙන් තොර පුතෙකු මාමා සොයයි. දුරකථනය,​ හඳහන අවශ්‍යයි.
SB206281

ගාල්ල විශ්ව අවු. 29,​ 5′ 1″ රජයේ විධායක ශ්‍රේණියේ උපාධිධාරී රූමත් දියණියට උපාධිධාරී සහකරුවෙක් සොයයි. නිවසක් සහ වෙනත් දායාද හිමිය. භේද නොසැලකේ.
SB206235

දකුණ බොදු සලාගම වැදගත් පවුලක උගත් 1995 ජූලි 5′ නියුරෝෆයිබෝමා ස්කෝලියෝසීස් සැත්කම කර ඇත. කරුණාවන්ත පුතනුවකු දෙමව්පියන් සොයයි.
SB206326

බස්නාහිර පළාතේ සිංහල ගොවි රෝමානු කතෝලික දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1992 උපත ලද උස 5′ 5″තලෙළු,​ MBBS වෛද්‍යවරියක වන එකම දරුවාහට අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීමය සුදුසුකම්ලත් (විශේෂයෙන් දොස්තර,​ ඉංජිනේරු,​ තොරතුරු තාක්‍ෂණ වෘර් තික) වයස අවුරුදු 36ට වඩා අඩු පුතකු සොයයි. බෞද්ධ මනාලයන්ද යෝග්‍යයි. පවුලේ පූර්ණ විස්තර හා විමසුම් අංක සහිත පිළිතුරු p​r​p​s​l​1​9​9​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ වෙත එවන්න.
SB207010

බොදු කරාව පවුලක් ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු 45,​ උස 5′ 1″ වන රූමත් තලෙළු තරුණ පෙනුමැති PhD (ඇ.එජ) සුදුසුකම්ලත්,​ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරියක් ලෙස සේවය කරන දියණියට වෘත්තීමය සුදුසුකම්ලත් සුරාවෙන් හා දුම්පානයෙන් තොර පුතකු සොයයි. m​p​r​o​p​o​s​a​l​0​0​3​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
SB206905

බොදු ගොවි දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1991/​7 උපත ලද උස 5′ වන NSBM මගින් උපාධි ලැබීමෙන් පසු පෞද්ගලික සමාගමක සේවයේ නියුතු දියණියට අධ්‍යාපනික හා වෘත්තිමය සුදුසුකම්ලත් මනාගති පැවතුම් ඇති පුතකු සොයයි. කේන්ද්‍ර කොපිය හා පවුලේ විස්තර ඇතුළත් පිළිතුරු සපයන්න. m​p​r​o​p​o​s​a​l​9​2​4​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​SB206923

බොදු ගොවි වයස 27,​ උස 5′ 3″,​ වෛද්‍ය උපාධිධාරී දියණියට සහකරුවෙකු දෙමව්පියන් සොයයි. වෛද්‍ය හෝ විධායක ශ්‍රේණියේ අයකු විශේෂයි.
SB207034

මහනුවර උඩරට බොදු ගොවි 1987 මාර්තු 5′ 1″ MBBS වෛද්‍ය දියණියට සහකරුවකු දෙමව්පියෝ සොයති.
SB207032

මහනුවර,​ බෞද්ධ (ගොවි/​රදාළ) සහෝදරයා ඔහුගේ 1991 උපත ලද උස 5′ 4″ තලෙළු රූමත් මනාගති පැවතුම් හා ඉතාමත් කරුණාවන්ත ගති ගුණ ඇති,​ මහනුවර ප්‍රධාන පෙළේ බාලිකා විද්‍යාලයක අධ්‍යාපනය ලැබූ බස්නාහිර පළාතේ වෘත්තීමය මණ්ඩපයක මනා සුදුසුකම් ලැබූ රජයේ විශ්ව විද්‍යාල කථිකාචාර් යවරියක් හා පර් යේෂිකාවක් ලෙස සේවය කරණ නැගණියට මනා සුදුසුකම් ලැබු වෘත්තීමය යෝග්‍ය සහකරුවකු සොයයි. පවුලේ විස්තර හා කේන්ද්‍ර කොපිය සමග පිළිතුරු සපයන්න. විමසුම් දුරකථන අංකය. 037-4503904. s​h​r​e​e​w​2​0​2​3​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
SB206983

1980 ගම්පහ බොදු ගොවි 5′ 6″ රජයේ තාක්‍ෂණ නිලධාරිණියට සමකුල සුදුසු රැකියාවැති චරිතවත් පුතෙකු මව්පියෝ සොයති. නැවතීමටද හැකිය. දික්කසාද එපා. 033-2291699.
SB206950

1985/​11 උස 5′ 3″ බස්නාහිර බොදු ගොවි රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයක කථිකාචාර්ය දන්ත වෛද්‍ය (පශ්චාත් උපාධි) දියණියට සුදුසු ගුණගරුක වෛද්‍ය,​ ඉංජිනේරු හෝ සමඋගත් පුතෙකු විශ්‍රාමික දෙමව්පියෝ සොයති. සියලු තොරතුරු කේන්ද්‍ර පිටපත දුරකථන අංකය සමග පළමු ලිපියෙන් දන්වන්න.
SB206970

1986 බොදු ගොවි 5′ 6″ තලෙලු රාහු 7,​ BSC කළමනාකරණ MBA එංගලන්තය AAT සහ වරලත් ගණකාධිකාරී මධ්‍යම සමත් ප්‍රසිද්ධ සමාගමක සහකාර ගණකාධිකාරී දියණියට උගත් ගුණයහපත් සහකරුවෙකු දෙමව්පියන් සොයයි. a​s​h​o​k​a​l​i​y​a​n​a​1​9​6​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​,​ 071-8110462,​ 071-4478777.|
SB206741

1994/​11 පන්නිපිටිය බොදු ගොවි 5′ 3″ කළමනාකරණ උපාධිධාරිණී,​ පුද්ගලික බැංකුවක බැංකු සහකාර,​ දේපළැති එකම දියණියට උපාධිධාරී,​ රැකියාවැති,​ ගුණයහපත් නැවතීමට කැමති පුතෙකු මව සොයයි. කුජ 8 ගැළපෙන,​ බොදු ගොවි අය පමණක් ලියන්න. කොළඹ අවටින් විශේෂයි.
SB206919

1996 ගම්පහ බො/​ගො 5‘ 4“ උපධිධාරී පුද්ගලික ආයතනයක විධායක රැකියාවැති දියණියට උපාධිධාරී රැකියාවැති ගුණගරුක පුතෙකු විශ්‍රාමික දෙමාපියෝ සොයති. සාමාන්‍ය පවුලකි. පාපී කේන්ද්‍රයක් නොවේ. 011-2952466.
SB206332

2000 බස්නාහිර බොදු ගොවි 5′ 6″ උසැති රජයේ වි.විද්‍යාලයක කළමනාකරණ උපාධි අපේක්ෂිකා රූමත් චරිතවත් එකම දියණියට වැදගත් පවුලකින් උපාධිධාරී උස 5′ 11″ ට වැඩි පුතෙකු ගුරු මව සොයයි.
SB207022

You may also like

Leave a Comment

lakehouse-logo

ප්‍රථම සතිඅන්ත සිංහල අන්තර්ජාල පුවත්පත ලෙස සිළුමිණ ඉතිහාසයට එක්වේ.

[email protected]

අප අමතන්න:(+94) 112 429 429

Web Advertising :
Nuwan   +94 77 727 1960
 
Classifieds & Matrimonial
Chamara  +94 77 727 0067

Facebook Page

All Right Reserved. Designed and Developed by Lakehouse IT Division