Home » මනාලියෝ

මනාලියෝ

by mahesh
September 23, 2023 12:30 am 0 comment

අගනගරාසන්න 89.6 උපන් බොදු ගොවි උස 5′ කළමනාකරණ උපාධිධාරී C.T.M.A.,​ MBA සමත් පිළිගත් ප්‍රසිද්ධ පෞද්ගලික ආයතනයක උසස් කළමනාකරණ තනතුරක් දරන දියණියට උපාධිධාරී සම හෝ උසස් තනතුරක් දරන සහකරුවෙකු දොමපියන් සොයයි. නවීන වාහනයක් සහිත දායාද හිමිය. 0776008888,​ 0112813742. k​u​m​a​r​a​B​a​n​d​u​l​a​1​9​5​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​B206585

අපගේ 1990 උපත ලද උගත් මනාගති පැවතුම් ඇති විදේශයන්හි අවස්ථා සඳහා අභිලාෂයෙන් පසුවන මනා ලෙස ස්ථාපිත දියණියට අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීමය සුදුසුකම්ලත් සමාජශීලී කරුණාවන්ත තළෙළු (සිහින් සිරුරක් තිබීම අනවශ්‍ය නොවේ.) උස 5′ 6” වඩා වැඩි යෝජිත දියණියගේ අපේක්ෂාවන් හා හර පද්ධතීන් අගයන පුතකු සොයයි. ඔබගේ පුතු මේ සඳහා යෝග්‍යයි ඔබහට හැඟෙන්නේ නම් කරුණාකර පිළිතුරු k​k​e​l​l​y​j​o​e​2​0​2​3​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ වෙත එවන්න.
B206658

ඕස්ට්‍රේලියානු (ද්විත්ව),​ විශ්වකුල,​ උගත් දෙමාපියෝ 1994 උපන් ඉතා පැහැපත්,​ පියකරු,​ 5′ 3″,​ බයෝටෙක්නොලජි ඇසෝෂියේට් උපාධිධාරී,​ විද්‍යාවේදී උපාධිය අවසන් කරන,​ එකම දරුවාට,​ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචියට කැමැති සිංහල,​ බෞද්ධ හැදියාවැදි,​ විනීත,​ කාරුණික,​ නිවුන,​ මෘදු,​ නිරහංකාර,​ උගත් (විද්‍යාවන්) පුතෙක් සොයයි. කුලය නොසැලකේ. කේන්ද්‍රය ඇත. ඔක්තෝබර් මුල ලංකාවට පැමිණෙන්නෙමු. පුතුගේ තෘතීය අධ්‍යාපනික ආයතනය/​ රැකියාව,​ පුතුගේ උපාධි/​ පවුලේ ඡායාරූප,​ සහෝදර ඇතුළු පවුලේ සියලු විස්තරද,​ පදිංචිය,​ විද්‍යුත් ටෙලිෆෝන් නොම්බරද මවුපියන් වෙතින් කඩිනමින්. m​a​t​r​i​3​2​1​@​h​o​t​m​a​i​l​.​c​o​m​ ,​ Whatsapp : 61431924250,​ 0112922520.
B206765

කොළඹ බොදු ගොවි ව්‍යාපාරික දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1995 උපත ලද උස 5′ 2″ වන තලෙළු,​ රූමත්,​ කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනයලද BSC පරිගණක උපාධිය ලංකාවේදී ලද වර්තමානයේ තොරතුරු තාක්‍ෂණ මාස්ටර්ස් උපාධිය සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ අධ්‍යාපන කටයුතුවල නියලී සිටින දියණියට අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීමය සුදුසුකම්ලත් දුම්පානයෙන් හා සුරාවෙන් තොර පුතකු වැදගත් පවුල් පසුබිමක් සහිත පවුලකින් සොයයි. විදුලි ඉංජිනේරුවකු වන විවාහක එකම සොහොයුරා ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි වී සිටී. කරුණාකර පවුලේ විස්තර,​ කේන්ද්‍ර කොපිය හා විමසුම් අංක ඇතුළත් පිළිතුරු එවන්න. gmail:p​r​o​p​o​s​a​l​s​.​g​g​r​r​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B206606

දෙදෙනාම වෘත්තිකයන් වන කොළඹ පදිංචි දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1998 උපත ලැබූ,​ උස 5′ 9″ වර්තමානයේ සිංගප්පූරු විශ්වවිද්‍යාලයක (මූල්‍ය උපාධිය හා CIMA) අවසන් වසර සිසුවියක වන රූමත් දියණියට වෘත්තිමය සුදුසුකම්ලත් මනා ගතිපැවතුම් ඇති (සංක්‍රමණය වීමට අදහස් නොකරණ) වයස අවුරුදු 30 ට වඩා අඩු පුතකු වැදගත් පවුල් පසුබිමක් සහිත පවුලකින් සොයයි. පවුල් පසුබිමේ විස්තර හා කේන්ද්‍ර කොපිය සහිත පිළිතුරු. (පාපීන් නොවන පමණි) a​j​6​9​6​7​@​o​u​t​l​o​o​k​.​c​o​m​ වෙත එවන්න.
B206699

මහනුවර බොදු කරාව 5′ 1″ අවුරුදු 44,​ පැහැපත්,​ (තලෙළු) ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාධාරී (රැකියාවක් නොකරන) ප්‍රසන්න,​ කාරුණික,​ චරිතවත් දියණියට උගත්,​ කාරුණික,​ චරිතවත්,​ රැකියාවැති පුතෙකු මව සොයයි. පියා ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ සිටි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකි. (ජීවතුන් අතර නොමැත) වැන්දඹු වුවද සලකා බලයි. සැලකිය යුතු වත්කම් ඇත. m​a​r​c​h​7​9​3​3​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B206550

මාමා විසින් ඔහුගේ 1988/​4 උපත ලද ගොවි /​ කතෝලික (බෞද්ධ මව) BSc ගිණුම්කරණ (විශේෂ) (ජපුර) උපාධි හා ACCA (එක්සත් රාජධානිය) MBA (Pim) උපාධි ලැබූ (කොළඹ) මූල්‍ය ආයතනයක ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර කළමනාකාරිනියක වන ඥාති දියණියට අධ්‍යාපන හා වෘත්තීමය සුදුසුකම් ලැබූ මනා ගතිපැවතුම් ඇති පුතකු සොයයි. කේන්ද්‍ර කොපිය හා විස්තරාත්මක පිළිතුරු. p​r​o​p​o​s​a​l​d​k​u​r​u​p​p​u​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ වෙත එවන්න.
B206666

වැදගත් බොදු ගොවි දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1988 උපත ලද උස 5’4” වන රූමත් සිහින් සිරුරැති සිංහල බෞද්ධ සාර ධර්ම යටතේ හැදුණු වැඩුණු එක්සත් රාජධානියේ සුදුසුකම් ලැබූ /​ සේවය කළ විශේෂඥ වෛද්‍ය දියණියට අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීමය සුදුසුකම් ලැබූ කරුණාවන්ත පුතකු සොයයි. කරුණාකර කේන්ද්‍ර කොපිය,​ පවුලේ විස්තර,​ විමසුම් අංක සහිත පිළිතුරු a​r​a​l​i​m​a​n​g​a​l​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ විද්යුත් තැපැල් වෙත එවන්න.
B206817

ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් හි පදිංචි මහනුවර බෞද්ධ ගොවි,​ ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ,​ ද්විත්ව පුරවැසි දෙමාපියන්,​ මොනෑස් විශ්වවිද්‍යාලයේ ද්විත්ව උපාධි ලබා ඇති,​ 27+,​ 5′ 1″ සිහින් සිරුරැති,​ ඔවුන්ගේ ආකර්ෂණීය දියණියට,​ වෘත්තීය සුදුසුකම් ලත් පුතෙකු සොයති. ඕස්ට්‍රේලියානු පුරවැසි /​ ස්ථිර පදිංචි හෝ ඕස්ට්‍රේලියාවට සංක්‍රමණය වීමට කැමති,​ දුම් /​ මත්පැන් නොබොන,​ වයස අවුරුදු 31 ට අඩු සහ උස 5′ 6″ වඩා වැඩි නොවිය යුතුයි. පවුලේ විස්තර සහ කේන්ද්‍ර පිටපතක් සමග පිළිතුරු +61401054468 (Whatsap පමණි) හෝ E​m​a​i​l​-​r​a​k​u​s​a​d​a​2​0​1​9​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​ වෙත එවන්න.
SB206574

කතෝලික,​ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙහි පදිංචි,​ වැදගත් පවුල් පසුබිමක් සහිත,​ 1989/​07 උපන්,​ උස 5′ 3″,​ කොළඹ කන්‍යාරාම පාසලක ඉගෙනුම ලැබූ,​ B.Sc උපාධිධාරී දියණියට වැදගත් පවුලකින්,​ උගත්,​ යහපත් පුතෙකු දෙමව්පියන් සොයයි. 075-6009639,​ E-mail : m​y​m​p​r​o​p​o​s​a​l​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​SB206726

කොළඹට නුදුරු බොදු ගොවි 1996,​ උස 5′ 4″ කොළඹ ප්‍රධාන පාසලක ඉගෙනුමලත්,​ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක ප්‍රාසංගික කලාවේදී (ගෞරව) උපාධි හිමි,​ නිමවෙමින් පවතින දෙමහල් නිවසක් හිමි. ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක අමතර පංති පවත්වන,​ රජයේ ගුරු සේවය සඳහා බලාපොරොත්තු වන දියණියට ස්ථිර රැකියාවක් ඇති ගුණයහපත් පුතෙකු රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු දෙමව්පියන් සොයයි. සවස 6 – 9 අතර අමතන්න. කේන්ද්‍රය අවශ්‍යයි. 072-1880414,​ 011-2561540.
SB206462

කොළඹ තදාසන්න පෙදෙසක වාසය කරණ බොදු ගොවි දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු 29,​ උස 5′ 5″,​ BSC (විශේෂ) උපාධිධාරී වර්තමානයේ රජයේ ආයතනයක සේවය කරණ බාලම දියණියට යෝග්‍ය සහකරුවකු සොයයි. කේන්ද්‍ර කොපිය අවශ්‍යයි. s​m​g​1​2​2​5​0​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ විද්යුත් තැපෑලට පිළිතුරු සපයන්න.
SB206589

කොළඹ බොදු ගොවි දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1984 දෙසැම්බර් උපත ලද ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් උපාධි ලැබූ CIMA සාමාජික අන්තර් රාජ්‍ය ආයතනයක සේවයේ නියුතු නුගේගොඩින් නිවසක් ඇතුළු ප්‍රමාණවත් වත්කම් හිමි කෙටි කාලීන අසාර්ථක විවාහයකින් වෙන්වී සිටින දියණියට උගත් කරුණාවන්ත මත්පැනින් හා දුම්පානයෙන් තොර පුතකු සොයති. පවුලේ විස්තර හා කේන්ද්‍ර කොපිය සහිත පිළිතුරු එවන්න.
SB206787

කොළඹ බොදු ගොවි රැකියාවැති වයස 62 ක්වූ මෙනවියට ඉක්මන් විවාහයකට විශ්‍රාමික සහකරුවෙක් අක්කා සොයයි.
SB206532

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කරාව රෝ. ක. 92 අප්‍රියෙල් උපන් 5′ 3″ උස,​ කොළඹ උසස් කන්‍යාරාමයක ඉගෙනුම ලැබු AAT,​ කළමනාකරණ උපාධිය,​ MBA සමත් CIMA (Final-pending rssults) උසස් රැකියාවක් කරන දියණියට සුදුසු යහපත් උගත් පුතකු විශ්‍රාමික දෙමාපියන් සොයයි. එකම සහෝදරයා ගණකාධිකාරිවරයෙකි. වෛද්‍යවරියක් සමග විවාහකයි. ඇයට අංගසම්පූර්ණ වටිනා නිවසක්,​ වාහනයක් හා තවත් දෑ හිමිය. හවස 5.00 පසුව අමතන්න. 0777377833,​ 0718249776.
SB206567

ගාල්ල බොදු ගොවි 1978,​ උස 5′ 4″ අගනුවර බැංකුවක ලක්ෂයකට ආසන්න වැටුපැති දියණියට,​ රැකියාව ඇති දුසිරිතෙන් තොර පුතෙකු මාමා සොයයි. දුරකථනය,​ හඳහන අවශ්‍යයි.
SB206280

ගාල්ල විශ්ව අවු. 29,​ 5′ 1″ රජයේ විධායක ශ්‍රේණියේ උපාධිධාරී රූමත් දියණියට උපාධිධාරී සහකරුවෙක් සොයයි. නිවසක් සහ වෙනත් දායාද හිමිය. භේද නොසැලකේ.
SB206234

ඩුබායිහි ජීවත් වන බොදු ගොවි දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු 25,​ උස 5′ 4″ වන තලෙළු රූමත් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ගිණුම්කරණ හා මූල්‍ය BSC ගෞරව උපාධිය ලැබූ ඩුබායිහි මූල්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ රැකියාවක නියුතු දියණියට අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීමය සුදුසුකම්ලත් පුතකු සොයයි. විදේශයන්හි ජීවත්වන ශ්‍රී ලාංකිකයන් වඩාත් යෝග්‍යයි. විමසුම් අංකය : 033-2227777,​ 076-4796441. Email : c​o​n​t​a​c​t​.​a​d​d​r​e​s​s​9​0​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
SB206747

දකුණ බොදු සලාගම වැදගත් පවුලක උගත් 1995 ජූලි 5′ නියුරෝෆයිබෝමා ස්කෝලියෝසීස් සැත්කම කර ඇත. කරුණාවන්ත පුතනුවකු දෙමව්පියන් සොයයි.
SB206325

දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1993 උපත ලද ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් වෘත්තීමය සුදුසුකම්ලත් ප්‍රසන්න පෙනුමැති දියණියට යෝග්‍ය සහකරුවකු සොයයි. කේන්ද්‍ර කොපිය අනවශ්‍යයි. h​a​.​g​u​n​a​t​h​i​l​a​k​e​5​8​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
SB206678

බස්නාහිර බෞද්ධ වැදගත් පවුලක 33 උස 5′ 4″ ප්‍රධාන විශ්වවිද්‍යාලයක BSC ඉංජිනේරු (ප්‍රථම පංති සාමාර්ථය) හා phd පරිගණක ඉංජිනේරු සමත් රූමත් කථිකාචාර්ය දියණියට සුදුසු විදේශයක පදිංචි වීමට කැමති සහකරුවෙක් (කථිකාචාර්ය,​ වෛද්‍ය,​ ගණකාධිකාරී,​ ඉංජිනේරු විශේෂයි) විශ්‍රාමික දෙමව්පියන් සොයයි. කේන්ද්‍ර පිටපත සමග ලියන්න. 0117-900640.
SB206703

බස්නාහිර 1987 උපන් රජයේ වෛද්‍ය දියණියට කුල බේද නොසලකන සම උගත් පුතෙකු රජයේ විශ්‍රාමික දෙමව්පියන් සොයයි. 033-2255251,​ 078-7805477.
SB206009

බොදු ගොවි අඩි 5ක් උසැති 28 වියැති සුළු ශ්‍රවණාබාධිත දියණියට සහකරුවකු මව සොයයි.
SB205961

බොදු ගොවි දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු 43 උස 5′ 4″ වන BSC උපාධිධාරී කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ ආයතනයක සේවය කරන දියණියට අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීමය සුදුසුකම්ලත් සහකරුවකු සොයයි. p​r​o​p​o​s​a​l​s​r​n​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
SB206753

බොදු ගොවි වයස අවු. 30,​ උස 5′ 1″ රජයේ රැකියාවැති කළමනාකරණ උපාධිධාරී දියණියට දුසිරිතෙන් තොර රජයේ හෝ පෞද්ගලික පිළිගත් ස්ථිර රැකියාවක් සහිත සුදුසු සහකරුවෙකු දෙමාපියෝ සොයති. දු. අංකය. 0723629786,​ 0112953476.
SB206504

බොදු ගොවි විනීත පවුලක දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1990 උපත ලද උස 5′ වන BSC උපාධිධාරී වත්කම් හිමි නීතිඥ දියණියට කරුණාවන්ත උගත් සහකරුවකු සොයයි. පාපීන් නොවන කේන්ද්‍රයකි. විදේශගත වීමට අභිලාෂයක් දක්වයි. කේන්ද්‍ර කොපිය සමග පිළිතුරු එවන්න. a​n​o​m​a​r​a​n​a​s​i​n​g​h​a​6​4​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
SB206819

බොදු ගොවි විශ්‍රාමික රජයේ සේවකයන්වූ මෙල්බර්න් නුවර පදිංචි දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1990/​4 උපත ලද උස 5′ වන වික්ටෝරියා විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි ලැබීමෙන් පසු මෙල්බර්න් නුවර රජයේ රෝහලක දැඩි සත්කාර ඒකකයක දැඩිසත්කාර හෙදියක් ලෙස සේවය කරන ඕස්ට්‍රේලියානු පුරවැසියකු වන ඇගේම නිවසක වාසය කරන එකම දියණියට අධ්‍යාපන හා වෘත්තීමය සුදුසුකම්ලත් මනාගතිපැවතුම් ඇති පුතකු සොයයි. ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචිකරුවන් වඩාත් යෝග්‍යයයි. පවුලේ විස්තර හා කේන්ද්‍ර කොපිය සමග පිළිතුරු සපයන්න. m​a​r​r​i​a​g​e​p​r​o​p​o​s​a​l​4​9​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
SB206623

මහනුවර විශ්‍රාමික මාණ්ඩලික නිලධාරියකු වන පියා ඔහුගේ තලෙළු,​ ආකර්ෂණීය සිහින් සිරුරැති 1987 මාර්තු මස උපත ලැබූ නිවුන් දියණියන් දෙදෙනාට අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීමය සුදුසුකම්ලත් හා මනාගතිපැවතුම් ඇති වයස අවුරුදු 28 ට වඩා අඩු සහකරුවන් සොයයි. ඔවුන් දෙදෙනාම BSC (ගෞරව) (විශේෂ) උපාධි ලැබීමෙන් පසු ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ විශ්වවිද්‍යාලයක කථිකාචාර්යවරියන් ලෙස සේවය කළ අතර,​ වර්තමානයේ දෙදෙනාම ඇ.එ.ජ එකම විශ්වවිද්‍යාලයක Phd උපාධිය හදාරණ අතර,​ දේශනද පවත්වයි. එකම සොහොයුරා ඉංජිනේරුවෙකි. කරුණාකර ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහලෙන් විස්තර හා විමසුම් අංක සහිත පිළිතුරු එවන්න. a​d​g​c​2​0​1​5​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ වෙත. කුලය නොසැලකේ.
SB206592

මීගමුවට නුදුරු ගොවි රෝ.ක 1994 ජුනි උපන් 5‘ 7“ වත්කම් සහිත ස්ථිර රැකියාවැති උපාධිධාරී දියණියට සහකරුවකු දෙමාපියන් සොයයි. 011-2254529.
SB205954

හපුතලේ හල්දුමුල්ල 1977 උපන් බොදු ගොවි රූමත් රජයේ වැදගත් රැකියාවැති දායාද හිමි චරිතවත් දියණියට රැකියාවැති හෝ ව්‍යාපාරික පුතකු දෙමාපියන් සොයයි.
SB205897

1983 දකුණේ බොදු සලාගම 5′ 2” උ. පෙළ සමත් ව්‍යාපාරික පවුලක රැකියාවක් නොකරන ඉතාම ලාබාල පෙනුමැති දායාදැති දියණියට (සියාවස,​ රාක්ෂ) ගැළපෙන ස්ථිර රැකියාවැති පුතෙකු සොයයි.
SB206006

1986 බොදු ගොවි 5′ 6″ තලෙලු රාහු 7,​ BSC කළමනාකරණ MBA එංගලන්තය AAT සහ වරලත් ගණකාධිකාරී මධ්‍යම සමත් ප්‍රසිද්ධ සමාගමක සහකාර ගණකාධිකාරී දියණියට උගත් ගුණයහපත් සහකරුවෙකු දෙමව්පියන් සොයයි. a​s​h​o​k​a​l​i​y​a​n​a​1​9​6​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​,​ 071-8110462,​ 071-4478777.
SB206740

1992,​ 5′ 8″ දකුණේ බොදු ගොවි කොළඹ රජයේ රෝහලක රූමත් හෙදියට ගැළපෙන උගත් සහකරුවකු දෙමව්පියන් සොයයි.
SB206012

1996 ගම්පහ බො/​ගො 5‘ 4“ උපධිධාරී පුද්ගලික ආයතනයක විධායක රැකියාවැති දියණියට උපාධිධාරී රැකියාවැති ගුණගරුක පුතෙකු විශ්‍රාමික දෙමාපියෝ සොයති. සාමාන්‍ය පවුලකි. පාපී කේන්ද්‍රයක් නොවේ. 011-2952466.
SB206331

You may also like

Leave a Comment

lakehouse-logo

ප්‍රථම සතිඅන්ත සිංහල අන්තර්ජාල පුවත්පත ලෙස සිළුමිණ ඉතිහාසයට එක්වේ.

[email protected]

අප අමතන්න:(+94) 112 429 429

Web Advertising :
Nuwan   +94 77 727 1960
 
Classifieds & Matrimonial
Chamara  +94 77 727 0067

Facebook Page

All Right Reserved. Designed and Developed by Lakehouse IT Division