Home » මනාලියෝ

මනාලියෝ

by mahesh
September 17, 2023 12:30 am 0 comment

බොදු ගොවි උස අඩි (05) 1987 සැප්තැම්බර් උපන් වරලත් ගණකාධිකාරී සහ M.B.A. පුද්ගලික ආයතනයක කළමනාකරු වශයෙන් සේවය කරන දියණිය හට ගැලපෙන මැනේජර්,​ ඉංජිනියර් හෝ ඊට ඉහළ රැකියාවකින් යුත් සහකරුවකු පියා සොයයි.
B206187

බොදු ගොවි දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1988 උපත ලැබූ උස 5‘ 7“ (ප්‍රථම පෙළ) මාස්ටර්ස් උපාධිය CIMA සුදුසුකම් ලැබූ ගුරුවරියක ලෙස කීර්තිමත් අන්තර් ජාතික පාසලක සේවය කරණ අැයගේම උපකාරක පන්ති පවත්වන දියණියට වයස අවුරුදු 42 ට වඩා අඩු සහකරුවකු සොයයි. කුලය නොසැලකේ. කරදර,​ බැඳීම් වලින් තොර දික්කසාදවූ අයද සලකා බැලේ. ක්‍රිස්තියානි හා කතෝලික යෝජනාද උචිතයි. පවුලේ විස්තර හා කේන්ද්‍ර කොපිය සමග පිළිතුරු සපයන්න. d​a​m​a​y​a​n​t​i​m​s​1​2​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ 077-9105568/​ 071-9231097/​ 011-2090436.
B206313

බොදු ව්‍යාපාරික උගත් වත්කම් හිමි 49,​ 4′ 8″ පැහැපත් චරිතවත් සොයුරියට වැදගත් පවුලක මනාලයකු වෛද්‍ය සොයුරා සොයයි. p​r​o​p​m​4​7​7​7​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B206436

සිංහල /​ බෞද්ධ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බැංකු විධායක පියා ඔවුන්ගේ වයස 22 ඇඑජ පුරවැසිභාවය හිමි කඩවසම්,​ රූමත්,​ මනා අධ්‍යාපනයක් ලද වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය දියණියට උගත් සහකරුවකු සොයයි. ප්‍රමාණවත් දෑවැද්දක් හිමිවේ. විද්යුත් තැපෑල – w​i​j​e​t​u​n​g​a​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
B206476

අගනුවරට නුදුරු 1998 මැයි 5′ 2″ සිංහල /​ බෞද්ධ චාම් ගතිගුණ ඇති විද්‍යාපීඨ ගුරුවරියකි. කොළඹ ප්‍රධාන පාසලක සේවය කරයි. ඇයට බාල එකම සහෝදරයා විද්‍යා අංශයෙන් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය හදාරයි. පියා ව්‍යාපාර කටයුතු වලින් පසු විවේකීව සිටී. මව විශ්‍රාමිකයි. අප සොයනුයේ අවු. 30 ට අඩු උසස් රජයේ රැකියාවක නියුතු ගුණ ගරුක පුතෙකි. බස්නාහිර පළාත විශේෂයි.
SB206182

අගනුවරාසන්න 1981 ජූලි උපාධි ගුරු දියණියට සහකරුවකු දෙමව්පියෝ සොයති. සවස 7-9 අතර අමතන්න. කේන්ද්‍රය අවශ්‍යයි. 0112839432.
SB205677

උගත් මනාගති පැවතුම් ඇති සහකරුවකු 1971 දෙසැම්බර් මස උපත ලද රූමත්,​ කරුණාවන්ත උස 5′ 2″ වන අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීමය සුදුසුකම් ලැබූ කොළඹ තදාසන්න පෙදෙසක ජීවත්වන පෞද්ගලික සමාගමක සේවය කරන දියණිය සඳහා සොයති. පවුලේ විස්තර m​p​r​o​p​o​s​a​l​0​9​2​3​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ වෙත එවන්න.
SB206357

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බොදු කරාව 1993 ජනවාරි උපන් උස අඩි 05 රූමත් දියණියකි. පෞද්ගලික ආයතනයක සේවය කරයි. පෙම්වතා වංචනික ලෙස ඇයව විවාහ කරගෙන ඇති නමුත් එය අත්සනකට සීමාවූ වංචනික විවාහයකි. විවාහයෙන් නීතියෙන් වෙන්වී සිටියි. කිසිදු බැඳීමක් නොමැත. ඇය පිරිසිදු යුවතියකි. ගැහැනියක නොවේ. එම කරුණ තේරුම් ගත් වයස අවුරුදු 32 ත් 38 පමණ වූ කරුණාවන්ත ගුණයහපත් පුතෙකු මව හා පියා සොයයි. අප සාමාන්‍ය ලෙස ජීවත්වන පවුලකි.
SB205672

කොට්ටාව 1990,​ 5′ 2″ රූමත් පැහැපත් නිවාස ඇතුළු වටිනා දායාද හිමි උසස් පෙළ සමත් රැකියාවක් කළ ගොවි /​ විශ්ව දියණියට උගත් ගුණයහපත් ප්‍රියමනාප පුතකු විශ්‍රාමික ගුරු මව සොයයි. නිර්භේදයි. විදේශගත සැලකේ. 0112948342,​ 0712516283. c​h​i​n​t​h​a​n​i​p​a​u​l​a​s​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​.
SB205647

කොළඹට නුදුරු අංගසම්පූර්ණ නිවසක්,​ මෝටර් රථයක් හිමි,​ බොදු සලාගම උස 5′,​ අවුරුදු 27 තලඑළළු රුවැති උපාධිධාරිනී,​ දැනට ප්‍රසිද්ධ සමාගමක ස්ථිර මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරියක ලෙස සේවය කරන දියණියට (හඳහන සමග) නැවතීමට කැමති සහකරුවකු විශ්‍රාමික දෙමව්පියන් සොයයි. රජයේ වෛද්‍ය විශේෂයි.
SB205733

කොළඹට නුදුරු බොදු ගොවි 1996,​ උස 5′ 4″ කොළඹ ප්‍රධාන පාසලක ඉගෙනුමලත්,​ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක ප්‍රාසංගික කලාවේදී (ගෞරව) උපාධි හිමි,​ නිමවෙමින් පවතින දෙමහල් නිවසක් හිමි. ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක අමතර පංති පවත්වන,​ රජයේ ගුරු සේවය සඳහා බලාපොරොත්තු වන දියණියට ස්ථිර රැකියාවක් ඇති ගුණයහපත් පුතෙකු රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු දෙමව්පියන් සොයයි. සවස 6 – 9 අතර අමතන්න. කේන්ද්‍රය අවශ්‍යයි. 072-1880414,​ 011-2561540.
SB206461

කොළඹ තදාසන්න පෙදෙසක වෙසෙන වැදගත් බොදු ගොවි කරාව දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1988 මැයි මස උපත ලද උස 5′ 5″ සිහින් සිරුරැති තලෙළු කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ බෞද්ධ කාන්තා පාසලක අධ්‍යාපනය ලැබූ එක්සත් රාජධානියේ CIMA කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී හා MBA උපාධිධාරී කොළඹ කීර්තිමත් බැංකුවක ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරිණිය ලෙස සේවය කරන වැඩිමහල් දියණියට අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීමය සුදුසුකම්ලත් දුම්පානයෙන් හා මත්පැනින් තොර පුතකු සොයයි. පාපීන් සහිත කේන්දර ද සලකා බලනු ලැබේ. පවුලේ විස්තර හා කේන්ද්‍ර කොපිය සහිත පිළිතුරු. j​a​y​a​m​a​n​g​a​l​a​2​0​2​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ වෙත එවන්න.
SB206490

කොළඹ බොදු ගොවි මව විසින් තම 1983 උපන් උස 5′ 4″ පැහැපත් සිහින් සිරුරැති රූමත්,​ BSc හා MSc උපාධිලත් සහකාර කළමනාකරු ලෙස අර්ධ රාජ්‍ය රෝහලක සේවය කරන දියණිය සඳහා අධ්‍යාපනිකව හා වෘත්තීය සුදුසුකම්ලත්,​ සැලකිලිමත් පුතකු සොයයි. පවුලේ විස්තර හා කේන්ද්‍රය සමග පිළිතුරු එවන්න. ඊමේල් – p​r​o​p​o​s​a​l​s​8​3​5​3​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
SB206432

ගාල්ල බොදු ගොවි 1978,​ උස 5′ 4″ අගනුවර බැංකුවක ලක්ෂයකට ආසන්න වැටුපැති දියණියට,​ රැකියාව ඇති දුසිරිතෙන් තොර පුතෙකු මාමා සොයයි. දුරකථනය,​ හඳහන අවශ්‍යයි.
SB206279

ගාල්ල විශ්ව අවු. 29,​ 5′ 1″ රජයේ විධායක ශ්‍රේණියේ උපාධිධාරී රූමත් දියණියට උපාධිධාරී සහකරුවෙක් සොයයි. නිවසක් සහ වෙනත් දායාද හිමිය. භේද නොසැලකේ.
SB206233

ගාල්ල,​ බොදු ගොවි දෙමාපියන් විසින් තම 1992 පෙබරවාරි උපන් උස 5′ 1” ශනි/​ කුජ 8 වැන්නේ (MBBS) දියණිය සඳහා අධ්‍යාපනිකව හා වෘත්තීය වශයෙන් සුදුසුකම්ලත් පුතකු සොයයි. කරුණාකර විස්තර හා කේන්ද්‍ර පිටපත සමග පිළිතුරු එවන්න. v​g​p​r​o​p​o​s​a​l​9​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ 0912235366. ප.ව. 8.00ට පසු
SB206453

දකුණ බොදු සලාගම වැදගත් පවුලක උගත් 1995 ජූලි 5′ නියුරෝෆයිබෝමා ස්කෝලියෝසීස් සැත්කම කර ඇත. කරුණාවන්ත පුතනුවකු දෙමව්පියන් සොයයි.
SB206324

බස්නාහිර 1987 උපන් රජයේ වෛද්‍ය දියණියට කුල බේද නොසලකන සම උගත් පුතෙකු රජයේ විශ්‍රාමික දෙමව්පියන් සොයයි. 033-2255251,​ 078-7805477.
SB206008

බොදු කරාව විශ්‍රාමික දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1989 උපත ලද,​ උස 5′ 4″ වන තොරතුරු තාක්‍ෂණ,​ MBA උපාධිධාරියකු වන,​ කොළඹ පිහිටි කීර්තිමත් බහු ජාතික සමාගමක ජ්‍යෙෂ්ඨ මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරයකු ලෙස සේවය කරණ,​ ප්‍රමාණවත් වත්කම් කැනඩාවේ ස්ථිර පුරවැසිභාවය හිමි ඔවුන්ගේ දියණියට අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීමය සුදුසුකම් ලත් මනා ගතිපැවතුම් ඇති පුතකු සොයයි. දැනටමත් කැනඩාවේ ජීවත්වන හෝ එහි පදිංචියට යාමට කැමති අය වඩාත් යෝග්‍යයි. m​p​r​o​p​8​9​0​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
SB206221

බොදු ගොවි අඩි 5ක් උසැති 28 වියැති සුළු ශ්‍රවණාබාධිත දියණියට සහකරුවකු මව සොයයි.
SB205960

බොදු ගොවි පවුලක් ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු 42,​ උස 5′ 3” වන රූමත් නොකැලැල් චරිතයක් හිමි මාස්ටර්ස් උපාධිධාරී ජපානයේ සේවය කරන ඉංග්‍රීසි ගුරු දියණියට උගත් මනාගති පැවතුම් ඇති විශේෂයෙන් ජපානයේ හෝ විදේශයක පදිංචි සහකරුවෙක් සොයති. අැයට වත්කම් හිමිය. සංක්‍රමණය වීමට කැමතිය. පවුලේ විස්තර හා කේන්ද්‍ර කොපිය සමග පිළිතුරු සපයන්න. m​p​r​o​p​1​2​3​4​5​6​7​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
SB206415

බොදු ගොවි මිශ්‍ර දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ උස 5′ 4″ වන ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයක LLB උපාධිය හදාරණ රූමත් දියණියට සුදුසුකම් ලැබූ හෝ (උසස් අධ්‍යාපනයේ නියැලී) 2002 පෙර උපත ලැබූ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙහි චතුර වැඩිදුර අධ්‍යාපනයට හා වෘත්තීමය ප්‍රගමනයට ඉඩ ප්‍රස්ථා සලසන වෘත්තිකයකු සොයයි. පූර්ණ විස්තර හා කේන්ද්‍ර කොපිය සහිත පිළිතුරු එවන්න. s​e​e​k​p​r​o​p​o​s​a​l​s​2​0​0​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
SB206345

මහනුවර සිංහල බෞද්ධ දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ 1993/​11 උපත ලද,​ උස 5‘ 5“ තලෙළු,​ සිහින් සිරුරැති කොළඹ රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවක විධායක නිලධාරිනියක් ලෙස සේවය කරණ BSC (පේරාදෙණිය) හා MSC උපාධි ලැබූ දියණියට අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීමය සුදුසුකම් ලැබූ සදාචාර සම්පන්න පුතකු සොයයි. 081-2375078- (පෙ.ව 5.00 පසු අමතන්න.)
SB206320

මාතලේ 1981,​ 5′ 1″ බොදු ගොවි උපාධිධාරී රූමත් ගුරු දියණියට ගුණයහපත් දුසිරිතෙන් තොර උගත් රජයේ රැකියාවැති පුතෙකු මව සොයයි. කේන්ද්‍ර කොපිය සමග ලියන්න. මධ්‍යම පළාත විශේෂයි.
SB205603

මීගමුවට නුදුරු ගොවි රෝ.ක 1994 ජුනි උපන් 5‘ 7“ වත්කම් සහිත ස්ථිර රැකියාවැති උපාධිධාරී දියණියට සහකරුවකු දෙමාපියන් සොයයි. 011-2254529.
SB205953

වැදගත් සිංහල බෞද්ධ පවුලක දෙමව්පියන් ඔවුන්ගේ 1996 උපත ලද BSC උපාධිධාරී ඕස්ට්‍රේලියානු පුරවැසිභාවය හිමි උස 5′ රූමත් සිහින් සිරුරැති මනා ගතිපැවතුම් ඇති දියණියට අධ්‍යාපනික වෘත්තීමය සුදුසුකම් ලත් දුම්පානයෙන් හා සුරාවෙන් තොර පුතකු සොයයි. නොගැලපෙන විවාහයකින් පැමිණිලිකරු වශයෙන් නීත්‍යානුකූලව වෙන්ව ඇත. බැඳීම් වලින් තොරයි. d​w​p​r​o​9​6​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
SB205669

ශ්‍රී ලංකාවේ හා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය හිමි මෙල්බර්න් නුවර පදිංචි සිංහල බොදු ගොවි දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු 27+ උස 5′ 1” ආකර්ෂණීය මොනැෂ් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් උපාධිය ලද දියණියට විශේෂයෙන් සිහින් සිරුරැති ඕස්ට්‍රේලියානු පුරවැසියෙකු /​ ස්ථිර පදිංචිකරුවකු හෝ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත්වන හෝ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි වීමට කැමති වයස අවුරුදු 31 ට අඩු හා උස 5′ 6” වඩා අඩු වෘත්තීමය සුදුසුකම්ලත් පුතකු සොයයි. ඔහු මත්පැනින් හා දුම්පානයෙන් තොර අයකු විය යුතුය. කේන්ද්‍ර කොපිය හා පවුලේ විස්තර ඇතුළත් පිළිතුරු +61401054468 වෙත වට්ස් ඇප් මගින් පමණක් එවන්න. විද්යුත් තැපෑල r​a​k​u​s​a​d​a​2​0​1​9​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
SB206422

හපුතලේ හල්දුමුල්ල 1977 උපන් බොදු ගොවි රූමත් රජයේ වැදගත් රැකියාවැති දායාද හිමි චරිතවත් දියණියට රැකියාවැති හෝ ව්‍යාපාරික පුතකු දෙමාපියන් සොයයි.
SB205896

1983 දකුණේ බොදු සලාගම 5′ 2” උ. පෙළ සමත් ව්‍යාපාරික පවුලක රැකියාවක් නොකරන ඉතාම ලාබාල පෙනුමැති දායාදැති දියණියට (සියාවස,​ රාක්ෂ) ගැළපෙන ස්ථිර රැකියාවැති පුතෙකු සොයයි.
SB206005

1989 බොදු කරාව 5′ 2″ උස පියකරු රජයේ උපාධි ගුරු දියණියට ස්ථිර රැකියාවැති ගුණගරුක පුතෙකුට ඇරයුම විශ්‍රාමික ගුරු මවගෙන්ය. (කුජ 1 ශනි 7)
SB205597

1989 මහනුවර මුස්ලිම් ජාතික 5′ 2″ උසස් පෙළ වානිජ අංශයෙන් සමත් මා හට සුදුසු සහකරුවකු සොයමි. වයස 34,​ 35 රැකියාවක් කරන,​ නිවසක් හිමි කෙනෙකු. ආගම් භේද නොසැලකේ. තමාම අමතන්න. 070-1886547,​ 081-2222691.
SB206222

1992,​ 5′ 8″ දකුණේ බොදු ගොවි කොළඹ රජයේ රෝහලක රූමත් හෙදියට ගැළපෙන උගත් සහකරුවකු දෙමව්පියන් සොයයි.
SB206011

1993 බොදු 5′ ඇති පියකරු දේපළ ඇති උපාධිධාරී දැනට රැකියාව නියුතු පිටරටක පදිංචියට කැමති ඇති දියණියකට උගත් විදේශ ගත පුතකු මව සොයති. d​i​m​r​u​4​2​4​3​@​g​a​m​i​l​.​c​o​m​
SB205612

1994 සැප්. කැළණියේ 5′ 5″ උස A/​L සමත් පෞද්ගලික අංශයේ රැකියාවක නියුතු දියණියට ගුණ යහපත් අයෙකු සාමාන්‍ය පවුලකින් විශ්‍රාමික පියා සොයයි. දායාද සහිතයි. ටෙලි. 0112905626,​ M. 0711812633. මිථුන ලග්නය,​ මීන නවාංශකය.
SB206160

1995/​6 බොදු ගොවි 5′ 2″ ආයුර්වේද වෛද්‍ය රූමත් දියණියට ඉංජිනේරු වෘත්තික සහකරුවෙක් මව්පියන් සොයයි. රාහු 7 කේන්ද්‍ර පිටපත සමග විමසන්න.
SB205656

1996 ගම්පහ බො/​ගො 5‘ 4“ උපධිධාරී පුද්ගලික ආයතනයක විධායක රැකියාවැති දියණියට උපාධිධාරී රැකියාවැති ගුණගරුක පුතෙකු විශ්‍රාමික දෙමාපියෝ සොයති. සාමාන්‍ය පවුලකි. පාපී කේන්ද්‍රයක් නොවේ. 011-2952466.
SB206330

You may also like

Leave a Comment

lakehouse-logo

ප්‍රථම සතිඅන්ත සිංහල අන්තර්ජාල පුවත්පත ලෙස සිළුමිණ ඉතිහාසයට එක්වේ.

[email protected]

අප අමතන්න:(+94) 112 429 429

Web Advertising :
Nuwan   +94 77 727 1960
 
Classifieds & Matrimonial
Chamara  +94 77 727 0067

Facebook Page

All Right Reserved. Designed and Developed by Lakehouse IT Division