සුගතපාල මෙන්ඩිස්ගේ නිර්මලී ග්‍රන්ථය නිකුත් වේ | සිළුමිණ

සුගතපාල මෙන්ඩිස්ගේ නිර්මලී ග්‍රන්ථය නිකුත් වේ

ප්‍රවීණ පුවත්පත් කලාවේදී සුගතපාල මෙන්ඩිස්ගේ නවතම නිර්මාණ කෘතිය වන නිර්මලී දැන් නිකුත් තිබේ. මෙය කතුවරයාගේ සිව්වැනි නවකතාවයි. කතුවරයා එය නම් කර ඇත්තේ ගිංගඟ අසබඩ පිපුණ කුසුම නමින්ය.

දශක 4 කාලයක සිට පුවත්පත් කලාවේ නිරත වන සුගතපාල මෙන්ඩිස් මේ වන විට නව කතා 4ක්, කෙටි කතා 03ක්, ගවේශනාත්මක කතා 03ක් සම්පාදනය කර ඇත. නිර්මලී ගොඩගේ ප්‍රකාශනයකි.

 

Comments