විදුලි කප්පාදුවට එරෙහි අතුරු තහනම ප්‍රතික්ෂේපයි | සිළුමිණ

විදුලි කප්පාදුවට එරෙහි අතුරු තහනම ප්‍රතික්ෂේපයි

අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන කාලසීමාව තුළ විදුලිය කප්පාදු කිරීම වැළැක්වීමේ අතුරු නියෝගයක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඇතුළු වගඋත්තරකරුවන් වෙත නිකුත් කරන ලෙස මානව හිමිකම් කොමිසම විසින් කළ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පසුගිය 3 වෙනි සිකුරාදා තීරණය කරන ලදී.

Comments