පළාත් පාලන මැතිවරණ ගැසට්ටුව නිකුත් වෙයි | සිළුමිණ

පළාත් පාලන මැතිවරණ ගැසට්ටුව නිකුත් වෙයි

පළාත් පාලන මැතිවරණය මාර්තු 09 වැනිදා, පෙ.ව. 7.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා පැවැත්වෙන බව දන්වමින් සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම මැතිවරණ තේරීම්භාර නිලධාරීන් විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදන නිකුත් කර කෙරේ

මෙවර පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම සඳහා අපේක්ෂකයින් 80, 720 දෙනෙකු තරග කරන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

 

එම අපේක්ෂකයින් පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ 58 කට සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් 329කට අයත්ය.

Comments