තෙවැනි CINEC ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණය සාර්ථකව අවසන් | සිළුමිණ

තෙවැනි CINEC ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණය සාර්ථකව අවසන්

තෙවන CINEC ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණය පසුගියදා මාලඹේ CINEC කැම්පස් ශ්‍රවණාගාරයේදී ඉතා සාර්ථකව පවත්වන ලදී. සම්මන්ත්‍රණයේ ප්‍රධාන අරමුණ වූයේ “තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා නවෝත්පාදන පරිවර්තනය” යන ප්‍රධාන තේමාව යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාමාර්ග සහ උපාය මාර්ගික කළමනාකරණ යෙදුම් ලබා දීම සඳහා දැනුම පදනම් කර ගත් සංවාදයක් ගොඩනැගීමයි.

මෙහි තේමාව “Nemo resideo” වන අතර ලතින් භාෂාවෙන් “Nemo resideo” යනු “කිසිවෙකු අතහැර දමා නැත” යන්නයි. කිසිවෙකු පිටුපසින් නොයන්න (LNOB) යනු තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වූ 2030 න්‍යාය පත්‍රයේ සහ එහි තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන්හි කේන්ද්‍රීය, පරිවර්තනීය පොරොන්දුවයි. CINEC උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ සිසුන්ට ඔවුන්ගේ පර්යේෂණවල සාරාංශ ඉදිරිපත් කරන ලෙස ආරාධනා කරන ලද අතර අදාළ පීඨවල පීඨාධිපතිවරුන් හරහා දැනුම් දීම සිදු කරන ලදී.

Comments