මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රවේශපත්‍ර ගැන විශේෂ දැනුම් දීමක් | සිළුමිණ

මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රවේශපත්‍ර ගැන විශේෂ දැනුම් දීමක්

එළඹෙන දෙසැම්බර් 18 වැනිදා පැවැත් වීමට නියමිත 05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා විභාග ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් නොකරන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසයි. 
 
ඒ වෙනුවට විභාග අපේක්ෂයන් සඳහා පැමිණීමේ ලේඛණ ක්‍රමවේදයක් භාවිත කිරීමට නියමිතය. 

Comments