ජනපතිගෙන් සියලුම පක්ෂවලට ආරාධනයක් | සිළුමිණ

ජනපතිගෙන් සියලුම පක්ෂවලට ආරාධනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නයට තිරසාර විසඳුමක් ලබාගැනීමේ අරමුණින් පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම පක්ෂවලට සාකච්ඡාවක් සඳහා එක්වන්නැයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉල්ලීමක් සිදුකරයි.
 
ඒ අනුව අයවැයෙන් පසු සතියේ මේ සම්බන්ධ රැස්වීමකට එක්වන වික්‍රමසිංහ මහතා ඇරයුම් කළ බව  ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනය කර ඇත. 

Comments