මුළු රටටම Discount දෙන සදාහරිත Ithiry App එළිදකී | සිළුමිණ

මුළු රටටම Discount දෙන සදාහරිත Ithiry App එළිදකී

සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට දිවයින පුරා වට්ටම් ලබා දෙන මෙරට ප්‍රථම Discount App (යෙදවුම) සදාහරිත සමාගම මඟින් දියත් කෙරිණි. සදාහරිත IthiryApp ලෙස නම් කර ඇති මෙම යෙදවුම ජංගම දුරකතනයේ ස්ථාපනය කර ගන්නා සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුටම දිවයින පුරා වෙළෙඳසල්, ආහාරපාන, හෝටල්, රෝහල්, සෞඛ්‍ය සේවා, අධ්‍යායාපන සේවා ආදී ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක ගෙවීම් සිදුකිරීමේදි ඉහළ වට්ටම් හිමි කර ගත හැකිය.

Comments