සුරාබදු ආදායම බිලියන 140යි | සිළුමිණ

සුරාබදු ආදායම බිලියන 140යි

මෙම වසරේ පළමු මාස දහය තුළ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව රුපියල් කෝටි 14,000 ක ආසන්න ආදායමක් උපයාගෙන තිබේ. වසර අවසන් වන විට රුපියල් කෝටි 16,500ක ඉලක්කයක් කරා යාමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව අපේක්ෂා කරන බව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් එම්. ජේ. ගුණසිරි සිළුමිණට කීවේය.

මත්පැන් සඳහා ස්ටිකර් ඇලවීමේ වැඩපිළිවෙළ මෙම ආදායම් ඉහළ යෑමට ප්‍රබල හේතුවක් බව කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පෙන්වා දුන්නේය. ආරක්ෂිත ස්ටිකරය නිසා අනුමත මත්පැන් පහසුවෙන් හඳුනා ගැනීමට සහ ව්‍යාජ නිෂ්පාදනයන්ට අනුකරණය අපහසුවීමත් හේතු කොට ගෙන මෙම ආදායම උපයා ගැනීමට හැකි බව ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

Comments