නෙස්ලේ ලංකා බෙදාහැරීම් මධ්‍යස්ථානය සුරක්ෂිත මෙහෙයුම් සම්පූර්ණ කරයි | සිළුමිණ

නෙස්ලේ ලංකා බෙදාහැරීම් මධ්‍යස්ථානය සුරක්ෂිත මෙහෙයුම් සම්පූර්ණ කරයි

සිය සේවක කාර්යමණ්ඩලය සහ ඔවුන්ගේ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ තමන් සතු දැඩි කැපවීම තහවුරු කරමින්, දින 4,000ක සුරක්ෂිත මෙහෙයුම් සම්පූර්ණ කිරීමට නෙස්ලේ ලංකා බෙදාහැරීම් මධ්‍යස්ථානය පසුගියදා සමත්විය. කුරුණෑගල පිහිටි මෙම බෙදාහැරීම් මධ්‍යස්ථානය මඟින් දිවයින පුරා නෙස්ලේ නිෂ්පාදන බෙදාහැරීම් කටයුතු සහ නිෂ්පාදන ගබඩාකිරීම සිදුකරන අතර, එහි 150කට වැඩි සේවක පිරිසක් සේවයේ යෙදී සිටියි. එහි, ප්‍රවාහන විසඳුම් සහකරු ලෙස EFL 3PL ආයතනය ක්‍රියාකරයි. මෙම සුවිශේෂී කඩයිම සමරනු වස් 2022 අගෝස්තු 30 දින නෙස්ලේ ලංකා බෙදාහැරීම් මධ්‍යස්ථානයේදී විශේෂ උත්සවයක් ද සංවිධානය කර තිබුණි.

එම අවස්ථාවට, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා, නෙස්ලේ ලංකා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ජේසන් ඇවන්සෙන්‍යා, නෙස්ලේ ලංකා උප සභාපති - සැපයුම් දාම, පංචාද්චරම් සතියේන්ද්‍ර සහ EFL 3PL ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සැමී අක්බාර්යන මහත්වරු ඇතුළු නෙස්ලේ ලංකා සහ EFL 3PL ආයතනවල සාමාජිකයෝ එක්ව සිටියහ. මෙම උත්සවය දැඩි සුරක්ෂිතතා මාර්ගෝපදේශවලට යටත්ව සංවිධානය කර තිබුණි.

Comments