නවලෝක රෝහල් සමූහය 37වැනි සංවත්සරය සමරයි | සිළුමිණ

නවලෝක රෝහල් සමූහය 37වැනි සංවත්සරය සමරයි

නවලෝක රෝහල් සමූහය සිය විශිෂ්ටත්වයේ 37වැනි සංවත්සරය සැප්තැම්බර් 20 වන සහ 21 යන දෙදින තුළ මහත් අභිමානයෙන් යුතුව පවත්වන ලදි.

නවලෝක රෝහල් සමූහයේ 37 වැනි සංවත්සරයට සමගාමීව වැඩසටහන් රැසක් සංවිධානය ව තිබුණි. ජාත්‍යන්තර ඇගයීමක් සහිත අති නූතන වෛද්‍ය උපාංග සහ වෛද්‍ය ප්‍රතිකර වෙත ප්‍රවේශ වීමේ පුරෝගාමී මෙහෙවර නවලෝක රෝහල් සමූහය විසින් සිදු කළ අතර මෙරට පවතින අති නවීන ප්‍රතිකාර සහ විශිෂ්ටතම වෛද්‍ය සහ හෙද වෘත්තික කාර්ය මණ්ඩලය ද නවලෝක රෝහල් සමූහය සතු වේ.

 

Comments