කාටත් අමාරු කාලයේ හිත පිරෙන්න සහන දුන් මාතර ෆ්‍රීලන් කුළුබඩු | සිළුමිණ

කාටත් අමාරු කාලයේ හිත පිරෙන්න සහන දුන් මාතර ෆ්‍රීලන් කුළුබඩු

ව්‍යාපාරයක් දියුණු වෙද්දි මුල්තැන හදන්න අත දුන් පාරිභෝගිකයා අමතක කරන ව්‍යාපාරිකයෝ අපි ඕන තරම් දැකලා තියනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි තමන්ගේ උපන්දිනයට තරු පහේ හෝටල් වලදී සාද පවත්වන මිනිසුන් මේ රටේ ඕන තරම්.

තමන්ගේ වෙළෙඳ ව්‍යාපාරයට වසර 36ක් තිස්සේ අත දුන් වටිනා පාරිභෝගිකයා අමතක නොකළ මාතර ෆ්‍රීලන් කුළුබඩු නිෂ්පාදන ආයතනයේ සභාපති ලැනී බී ගමගේ තමන්ගේ ජන්ම දිනය වෙනුවෙන් පසුගිය 12 වන අඟහරුවාදා මාතර කඹුරුපිටිය සපුගොඩ ඉලන්ගන්ගොඩ පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයෙදී දැඩි ජීවන අරගලයක යෙදී සිටින අඩුආදායායම්ලාභී පවුල් සඳහා වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබා දීම සිදු කෙරුනේ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහ පැමිණ සිටි සැමගේ ගෞරවයට සහ පැසසුමට ලක් වෙමිනි.

Comments