මෙතෙර සිටින ආදරණීයයන්ට එතෙර සිට ඩොලර්වලින් ගෙවා ලිට්රෝ ගෑස් | සිළුමිණ

මෙතෙර සිටින ආදරණීයයන්ට එතෙර සිට ඩොලර්වලින් ගෙවා ලිට්රෝ ගෑස්

 

LP ගෑස් දේශීය වෙළෙඳපොළ ප්‍රමුඛයා වන ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම මෑතකදී Home Delivery App හි නව විශේෂාංගයක් හඳුන්වා දෙමින්, විදේශගත වූවන්ට තම ආදරණීයයන් වෙනුවෙන් ගෑස් ඇණවුම් කිරීමට සහ එක්සත් ජනපද ඩොලර්වලින් ගෙවීම් කිරීමට ඉඩ සලසයි.

මෙය දැනටමත් පවතින ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගමේ පුළුල් සේවා කළඹට නිර්මාණාත්මක එකතු කිරීමක් මෙන්ම, ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී සිටින වර්තමාන ඩොලර් අර්බුදයට නිර්මාණාත්මක විසඳුමක්ද වෙයි.

නව විශේෂාංගය පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස්, “LP ගෑස් සඳහා 80%කට වැඩි වෙළෙඳපොළ කොටසකින් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළෙඳපොළ ප්‍රමුඛයා ලෙස, අපි අපගේ පාරිභෝගික අත්දැකීම් වැඩි දියුණු කිරීමට නව ක්‍රම සොයමින් සිටිනවා. ඒ අනුව හඳුන්වා දුන් මේ නව විශේෂාංගය මඟින් විදේශිකයන්ට තම ආදරණීයයන් සඳහා වඩාත් පහසුවෙන් LP ගෑස් නි‍ෙවසටම ගෙන්වා ගැනීමට මෙන්ම, ඒ සඳහා එක්සත් ජනපද ඩොලර්වලින් ගෙවීම් කිරීමටද ඉඩ සැලසෙනවා. එය ආර්ථිකයට අත්‍යවශ්‍ය සහනයක් වනු ඇති බව අපේ විශ්වාසයයි.

Comments