මැලිබන් ගෝල්ඩ් මාරි උතුරු මැද පළාතේ දරුවන්ට සවියක් වෙයි | සිළුමිණ

මැලිබන් ගෝල්ඩ් මාරි උතුරු මැද පළාතේ දරුවන්ට සවියක් වෙයි

 

දරුවන්ගේ හැකියාවන්,දක්ෂතාවන් මෙන්ම ඔවුන්ගේ අනාගතයද තීරණය කරනු ලබන්නේ ළමා කාලය තුළ ඔවුන් විඳින සතුට හා නිදහසයි. එහෙත් වත්මන් ආර්ථික හා සමාජ වටපිටාවන් තුළ එවන් දරුවන් රැසක් අධ්‍යාපනය හැර දමා විවිධ රැකියාවන් වෙත යොමු වීමේ දැඩි අවදානමකට ලක්ව ඇත්තේ පවුලේ දුප්පත්කම හමුවේ සිය සතුට හා නිදහස කැප කරමිනි. දරුවන්ට තමන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් අවැසි අධ්‍යාපන පහසුකම් නොපිරිහෙළා ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් දිරි දෙන මැලිබන් ගෝල්ඩ් මාරි “නිදහසේ රන් දරුවෝ“ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ එක් වෙමින් ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රියාත්මක කර ඇති සුවිසල් වැඩසටහනෙහි පළමු පියවර දකුණු පළාතෙන් ආරම්භ වූ අතර ඒ තුළින් ප්‍රතිලාභ ලැබූ පවුල් අද වන විට ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් අත්කරගනිමින් සිටින බවද සතුටින් මතක් කළ යුතුව ඇත.

Comments