නිව් ඇන්තනීස් ෆාම්ස් වෙතින් Anthoney’sMeatlery නමින් වෙළෙඳසලක් | සිළුමිණ

නිව් ඇන්තනීස් ෆාම්ස් වෙතින් Anthoney’sMeatlery නමින් වෙළෙඳසලක්

 

ශ්‍රී ලංකාවේ මස් ආහාර නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමුඛයකු වන නිව් ඇන්තනීස් ෆාම්ස් පුද්ගලික සමාගම, සිය ව්‍යාප්තකරණ ක්‍රමෝපාය අනුවAnthoney’s Meatlery නමින් නවතම අලෙවි ජාලයක් පසුගියදා ආරම්භ කළේය. ඒ සිය පළමු අලෙවිසල බත්තරමුල්ල කොස්වත්ත ප්‍රදේශයේදී විවෘත කරමිනි.

නිව් ඇන්තනීස් හඳුන්වාදීමට නියමිත නවමු ව්‍යාපෘති රාශියක් අතුරින් එකක්වන, Anthoney’sMeatlery හි අරමුණ වන්නේ, වඩාත් ඉඩකඩ සහිත, මස් ආහාර සඳහාම වෙන්වූ නවීන සුපිරි වෙළෙඳසල් සංකල්පයක් මෙරට පාරිභෝගිකයින්ට හඳුන්වාදීම යි. ඒ අනුව, නිෂ්පාදනය කිරීමේ සිට පැය 24ක් ඇතුළත වෙළෙඳසල වෙත සැපයුණු නැවුම් සහ උසස් ප්‍රමිතියේ මස් ආහාර මෙම වෙළෙඳසලේදී පාරිභෝගිකයින්ට මිලදී ගත හැක.

එතුළින්, තම නිෂ්පාදනවල නැවුම්බව, සුරක්ෂිතභාවය සහ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ නිව් ඇන්තනීස් සතු සන්නාම පොරොන්දුව සහ වටිනාකම් ද පාරිභෝගිකයින් වෙත වඩාත් සමීප කෙරේ.

Comments