ශ්‍රී ලංකා විදේශ ඇමැති අමරිකානු ජනාධිපති හමුවෙයි | සිළුමිණ

ශ්‍රී ලංකා විදේශ ඇමැති අමරිකානු ජනාධිපති හමුවෙයි

විදේශ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ජෝසප් බිඩෙන් ඉකුත් දා හමු විය. මෙම හමුව සිදු වූයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ 77 වෙනි සැසිවාරය වෙනුවෙන් ඔවුන් විසින සංවිධානය කරන ලද රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයේදීය. ආචාර්ය ජිල් බිඩෙන්ද මෙහි වේ.

 

Comments