සින්ඩි මැකේන් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක | සිළුමිණ

සින්ඩි මැකේන් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක

රෝමයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතායතන සඳහා වන එක්සත් ජනපද තානාපති සින්ඩි මැකේන් මහත්මිය ලබන 25වැනිදා ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයකට පැමිණීමට නියමිතය.
 
අමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වන්නේ ඇය 25 වැනිදා සිට 28 වැනිදා දක්වා මෙරට රැඳී සිටින බවය.
 
ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද ආහාර ආධාර වැඩසටහන් ඉස්මතු කිරීමට සහ එක්සත් ජනපදයේ කැපවීම සහ දෙරටේ දීර්ඝකාලීන හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීමට මැකේන් මහත්මිය ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙනු ඇත. 
 
තානාපති මැකේන් මහත්මිය මෙම සංචාරයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපතිනී ජුලී චුන්ග් මහත්මිය සමඟ මධ්‍යම පළාතට ගොස් පාසල්, කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ පහසුකම් ලබන පාර්ශ්ව සහ ප්‍රජා සංවිධාන වෙත ගොස් ඒවායේ සහනලාභීන් සහ ක්‍රියාත්මක කරන්නන් හමුවීමට නියමිතය.

Comments