හාම්පු­තුන් 1,700කට රතු එළි | සිළුමිණ

හාම්පු­තුන් 1,700කට රතු එළි

සුගිය 2021 වසර තුළ පමණක් අර්ථසාධක අරමුදල් නොගෙවීම සම්බන්ධයෙන් ආයතන 8700කට එරෙහිව නිවේදන යොමු කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර 1700කට රතු නිවේදන නිකුත් කර තිබේ.

කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල් නීතිඥ ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති සිළුමිණට සිකුරාදා පැවසුවේ 2021 වසරේ අර්ථසාධක අරමුදල් සම්බන්ධ නඩු 769ක් ගොනු කර ඇති බවයි. එයින් 338ක්ම විසඳාලීමට හැකිවූ බවද ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

මේ වන විට අර්ථසාධක අරමුදල් සම්බන්ධ නඩු 9,000ක් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ තුළ විභාග වෙමින් පවතින බව පෙන්වා දුන් කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා පැවසුවේ සේවකයන්ට කඩිනමින් තම ගැටලු විසඳාලීමට සංශෝධිත අර්ථසාධක අරමුදල් පනත උපකාරී වී ඇති බවයි. අර්ථසාධක අරමුදල් පනතේ සංශෝධනයට අනුව සේව්‍යයාට අරමුදල් ගෙවන ලෙස කරනු ලබන නියෝගයන්ට එරෙහිව රිට් ආඥාවක් ලබාගෙන ඉහළ අධිකරණයක් කරා යන්නේ නම් අදාළ සේව්‍යයා විසින් සේවකයාට ගෙවිය යුතු අර්ථසාධක

අරමුදල කම්කරු  කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා වෙත තැන්පත් කළ යුතු බවද ඔහු පෙන්වා දුන්නේය. ඒ අනුව සේවකයාට ගෙවීමට සිදුවන මුදලට අධිභාරය හා පොලියද සමග එම මුදල සම්පූර්ණයෙන්ම හිමි වේ. පෙර පැවැති තත්ත්වය අනුව ඉහළ අධිකරණ වෙත නඩු ගොනු කිරීමට සිදු වී එහි තීන්දුව පැමිණීමෙන් පසු සේවකයාට අදාළ මුදල් ගෙවීමට හාම්පුතුන් විසින් කටයුතු කර තිබුණි. නව පනතින් සැලසුණු සේවක ආරක්ෂාව අනුව හාම්පුතුන් බහුතරයක් අර්ථසාධක අරමුදල් ඇතුළු සේවක මුදල් බැර කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවද කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයි පැවසුවේය.

 

Comments