කොළඹ ජාත්‍ය­න්තර පොත් ප්‍රද­ර්ශ­නය ඇරැ­ඹෙයි | සිළුමිණ

කොළඹ ජාත්‍ය­න්තර පොත් ප්‍රද­ර්ශ­නය ඇරැ­ඹෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පොත් ප්‍රකාශකයන්ගේ සංගමය මඟින් 23වන වරටත් සංවිධානය කරන කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී සැප්තැම්බර් 16 සිකුරාදා ආරම්භ විය. මෙම ප්‍රදර්ශනය සැප්තැම්බර් 25 දක්වා දිනපතා පෙරවරු 9 සිට රාත්‍රී 7 දක්වා පැවැත්වේ. මෙවර පොත් ප්‍රදර්ශනය වසරක නිහැඬියාවකින් පසු

පැවැත්වෙන අතර එය වෙ‍ෙළඳ ප්‍රදර්ශන කුටි 400කට අධික සංඛ්‍යාවකින් සමන්විතය. (ඡායාරූපය - සුදත් නිශාන්ත)

 

Comments