සිංගර් දේශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරමින් සංවර්ධනයට | සිළුමිණ

සිංගර් දේශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරමින් සංවර්ධනයට

සිංගර් ශ්‍රී ලංකා යනු අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික ගෘහභාණ්ඩ රැසක් නිපදවනු ලබන සමාගමක් වන අතර, ඇතැම් නිෂ්පාදනලොව ඉහළ ම තාක්ෂණය භාවිත කරමින් 100% ක් දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන බව පැවසිය යුතු ම කරුණකි. සිංගර් සමාගම මෙරට වෙළෙඳපොළ අවශ්‍යතා පිළිබඳව මනා අවබෝධයකින් යුතුව සිය දේශීය නිෂ්පාදන ගෙන එයි. එමෙන් ම එම සමාගම සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ, තත්ත්වයෙන් උසස් නිෂ්පාදන පාරිභෝගික ජනතාව වෙත ලබා දීම සඳහා මනාව සැලසුම් කරන ලද නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාවට නංවයි. දශක 6කට පෙර, සිංගර් මහන මැෂින් නිෂ්පාදනයෙන් ආරම්භ කෙරුණු සිංගර් දේශීය නිෂ්පාදන අංශය වර්තමානය වන විට ශීතකරණ සහ රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය දක්වා පුළුල් වී ඇත.

Regnis යනු තත්ත්වයෙන් උසස් සිංගර් හා සිසිල් ශීතකරණ සහ රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රමුඛයා ලෙස හැඳින්විය හැකිය.

Comments