විෂන් කෙයා ඇකඩමිය දෘෂ්ටිමිතික දිනය,12 වන වාර්ෂික විද්‍යාත්මක සැසිය සාර්ථකව නිම කරයි | සිළුමිණ

විෂන් කෙයා ඇකඩමිය දෘෂ්ටිමිතික දිනය,12 වන වාර්ෂික විද්‍යාත්මක සැසිය සාර්ථකව නිම කරයි

 ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම දෘෂ්ටි සේවා සහ ඇස් කණ්ණාඩි විසඳුම් සපයන්නා වූ විෂන් කෙයා ආයතනය යටතේ ඇති අධ්‍යාපන ආයතනය වන විෂන් කෙයා ඇකඩමිය, සිය දෘෂ්ටිමිතික දිනය සහ 12 වැනි වාර්ෂික විද්‍යාත්මක සැසිය “සුපැහැදිලි දැක්මක් නව්‍යකරණය වූ ලොවක්”යන තේමාව යටතේ පසුගියදා මවුන්ට් ලෝටස් රෝහල් පරිශ්‍රයේදී සාර්ථකව නිම කරන ලදී. මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙසින් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික අක්ෂි රෝහලේ අක්ෂි විශේෂඥ වෛද්‍ය මානෙල් පැස්කුවල් සහ ආරාධිත අමුත්තා ලෙසින් ශ්‍රී ලංකා තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති උදේනි වික්‍රමාරච්චි සහභාගී විය. විෂන් කෙයා ඇකඩමිය විසින් වාර්ෂිකව මෙම උත්සවය සංවිධානය කරනු ලබන්නේ දෘෂ්ටි විද්‍යාව සහ ශ්‍රවණ සත්කාර ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ සිසුන්ගේ දැනුම වර්ධනය කිරීම, පර්යේෂණ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා ඔවුන් දිරිමත් කිරීම සහ දැනුම හුවමාරු කර ගැනීමටයි. එමෙන්ම මෙම සැසිය විෂන් කෙයා ඇකඩමියෙහි නිල සහතික පත් ප්‍රදානෝත්සවය වන අතර විෂන් කෙයා ඇකඩමිය හරහා පාඨමාලා සාර්ථකව නිම කළ සිසුන් සඳහා සහතික පත් ප්‍රදානය කිරීම ද සිදු කරන ලදී.

Comments