සර්වෝදය ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී ඉහළම ලාභය වාර්තා කරයි | සිළුමිණ

සර්වෝදය ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී ඉහළම ලාභය වාර්තා කරයි

 

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළෙහි (CSE) ලැයිස්තුගත කළ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සමාජ ආයෝජන සමාගම බවට පත්වෙමින් සහ 2021-22 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා මේ දක්වා එහි ඉහළම ලාභය වාර්තා කරමින් සර්වෝදය ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (SDF) ඓතිහාසික වසරක්, 2021 දී වාර්තා කරයි.

මෙහිදී, සමාජ ආයෝජන සමාගමක් යනු මූල්‍ය ප්‍රතිලාභ උත්පාදනය කිරීමට අමතරව, ප්‍රයෝජනවත් සමාජ හෝ පාරිසරික ප්‍රතිඵලවලට සහාය වීමට විශේෂයෙන් මැදිහත්ව කටයුතු කරන සමාගමක් ලෙස අර්ථ දැක්විය හැකිය.

සර්වෝදය ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (SDF) විසින් වර්ෂ 2021 නොවැම්බර් 23 වැනි දින CSE හි ප්‍රධාන පුවරුවේ ලැයිස්තුගත වූයේ, රු.බිලියන 1ක මූලික මහජන කොටස් නිකුතුවක් (IPO) සමගිනි. එහිදී, පවතින ගෝලීය ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාව නොතකා, සර්වෝදය ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය සේවා අංශය කෙරෙහි ආයෝජකන්ගේ උනන්දුව සහ විශ්වාසය ඉහළ මට්ටමක පවතින බව තහවුරු කරමින්, එම මූලික මහජන කොටස් නිකුතුව අධි ඉල්ලුමක් වාර්තා කරන ලදී.

එමෙන්ම, සර්වෝදය ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් සතුව ක්ෂුද්‍ර කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය සංවර්ධනය සඳහා අරමුදල් යෙදවීමට කටයුතු කළ සහ දැනටමත් කටයුතු කෙරෙන යාන්ත්‍රණයක් පවතී. ඉන් බහුතරයක් බස්නාහිර පළාතෙන් පිටත පිහිටා ඇත.

Comments