කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් පේදුරුතුඩුව මූලික රෝහලට Autoclave යන්ත්‍ර | සිළුමිණ

කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් පේදුරුතුඩුව මූලික රෝහලට Autoclave යන්ත්‍ර

 

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සහ බැක්ටීරියා විනාශ කිරීම සඳහා ජලය, පීඩනය සහ උණුසුම භාවිතා කරමින් දැඩි උණුසුමක් ජනිත කරන Autoclave යන්ත්‍ර දෙකක් පසුගියදා කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් පේදුරුතුඩුව මූලික රෝහලේ ඉල්ලීමකට අනුව එම රෝහලට ප්‍රදානය කරන ලදී. මෙම යන්ත්‍ර දෙක රෝහලේ පිහිටි ශල්‍යාගාරයේ ආසාදන පාලනය කිරීම සඳහා යොදාගනු ඇත. ‘A’ වර්ගයේ රෝහලක් වන පේදුරුතුඩුව මූලික රෝහල මගින් යාපනය වඩමාරච්චි කළාපයේ 150,000 ක් පමණ වන ජනතාවකට සෞඛ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබයි.

සේයාරුවෙන් දැක්වෙන්නේ මෙම Autoclave යන්තර ක කොමර්ෂල් බැංකුවේ උතුරු පළාතේ කළාපීය කළමනාකරු, රාමචන්ද්‍රන් සිවඥානම් (දකුණේ සිට දෙවැන්නා) සහ කොමර්ෂල් බැංකුවේ පේදුරුතුඩුව ශාඛාවේ කළමනාකරු, තෙවරාජා අරවින්තන් විසින් රෝහලේ නියෝජිතයෙක් වෙත පරිත්‍යාග කරන ආකාරයයි.

Comments