අයිඩියල් ෆස්ට් චොයිස් අමතර කොටස් ශාඛාව කුරුණෑගලදී | සිළුමිණ

අයිඩියල් ෆස්ට් චොයිස් අමතර කොටස් ශාඛාව කුරුණෑගලදී

 

අයිඩියල් සමුහ ව්‍යාපාරය යටතේ ක්‍රියාත්මක අයිඩියල් ෆස්ට් චොයිස් සේවා මධ්‍යස්ථාන මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන විවිධ මාදිලිවල වාහන අමතර කොටස් කොටස් අලෙවි මධ්‍යස්ථානය පසුගියදා කුරුණෑගල අයිඩියල් ෆස්ට් චොයිස් සේවා මධ්‍යස්ථානයේ දී විවෘත කරනු ලැබීය.

නොම්බර 167/1, කොළඹ පාර, වඳුරාගල, කුරුණෑගල යන ලිපිනය පිහිටි අයිඩියල් ෆස්ට් චොයිස් සේවා මධ්‍යස්ථානයේ දී මෙම නවතම අමතර කොටස් අලෙවි ශාඛාව විවෘත කෙරිණි.

විවෘත කෙරුණු නවතම අමතර කොටස් අලෙවි ශාඛාව මඟින් පාරිභෝගිකයින්ට සියලුම මාදිලිවල යතුරු පැදි, ත්‍රිරෝද රථ අමතර කොටස් ද විශ්වාසවන්ත වගකීමක් සහිතව දැන් ලබාගත හැකිය.

එමෙන්ම මෙම අමතර කොටස් අලෙවි ශාඛාව මඟින් සියලුම ඩීසල් වාහන සඳහා අවශ්‍ය BOSCH අමතර කොටස් සහ අයිඩියල් ෆස්ට් චොයිස් විසින් මෑතකදී හඳුන්වා දෙනු ලැබූ ලී සිසිල් සන්නාමය වන gulf lubricants පාරිභෝගික ජනතාවට ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

විවෘත කරනු ලැබූ මෙම අමතර කොටස් අලෙවි ශාඛාවෙන් පාරිභෝගිකයන් හට අමතර කොටස් මිලදී ගැනීමට අමතරව වාහන අමතර කොටස් අලෙවි සල් හිමියන් හට ද අමතර කොටස් තොග වශයෙන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව පවතී.

ඒ අනුව සියලුම මාදිලිවල වාහන අමතර කොටස් වෙළඳපොලේ තරගකාරී මිලකට මිලදී ගැනීමට දැන් කුරුණෑගල හා ඒ අවට ප්‍රදේශවල පාරිභෝගික ජනතාවට අවස්ථාව උදාවී තිබේ.

එමෙන්ම ඉදිරියේදී දිවයින පුරා අයිඩියල් ෆස්ට් චොයිස් සේවා මධ්‍යස්ථාන මඟින් මෙවැනි වාහන අමතර කොටස් අලෙවි ශාඛා විවෘත කිරීමටද බලාපොරොත්තුවන බව අයිඩියල් ෆස්ට් චොයිස් සඳහන් කරයි. දිවයින පුරා පිහිටා ඇති අයිඩියල් ෆස්ට් චොයිස් සේවා මධ්‍යස්ථාන දහතුනක් මඟින් විවිධ මාදිලිවල වාහන සඳහා මේ වන විට සේවා සපයනු ලබයි.

Comments