ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ඖෂධ / ප්‍රතිකාර / චිකිත්සාව

ආකර්ෂණීය සම්බාහනය - බෙල්ලේ හා පිටුපස වේදනාව,​ ඇඟිලි හා විලුඹ අසංවේදිතාවය,​ නිතර සෑදෙන හිසරදය,​ සිරුරේ අසංවේදිතාවය,​ සන්ධි වේදනාව,​ දැඩි පේශි වේදනාව,​ කායික හා මානසික විඩාව,​ දුරුකරයි. පළපුරුදු කායික හා මානසික සෞඛ්‍ය තෙරපිවරුන් විසින් සිදු කෙරේ. 0785840400
045666

Comments