සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩු­ව­කට ජන­ප­ති­ගෙන් ආරා­ධනා | සිළුමිණ

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩු­ව­කට ජන­ප­ති­ගෙන් ආරා­ධනා

 සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම පිණිස එක්වන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහයන් විසින් සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට පසුගිය ජූලි 29 වැනිදා ලිඛිතවම ආරාධනා කර ඇත.

මෙරට ආර්ථික හා සමාජයීය ස්ථාවරත්වය ඇති කිරීම සඳහා වන ජාතික සර්ව පාක්ෂික වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය ලබා දෙන ලෙසද ජනාධිපතිවරයා විසින් එම ලිපි මඟින් ඉල්ලා තිබේ.

ජනාධිපති වික්‍රමසිංහයන් විසින් යොමු කරන ලද එම ලිපියේ වැඩි දුරටත්  සඳහන් වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ පා ඇති ආර්ථික අර්බුදයට සමගාමීව රට තුළ නිර්මාණය වු දේශපාලනික හා සමාජයීය අරාජිකත්වය මේ වන විට ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා රජය මහත් පරිශ්‍රමයක් දරමින් සිටින බව අවධාරණය කරයි. ඒ අනුව, ක්‍රමවත් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන මූලික සැලසුම් සකස් කරමින් පවතින අතර, ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ඇති කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික පියවර ද ගනිමින් සිටින බවද එම ලිපිවල වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.

 

Comments