පාර්ලි­මේන්තු නව සැසි­වා­රය 3 දා | Page 2 | සිළුමිණ

පාර්ලි­මේන්තු නව සැසි­වා­රය 3 දා

 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 වැනි වගන්තියට අනුව ජනාධිපතිවරයාට හිමිව ඇති බලතල අනුව පසුගිය 28 වැනිදා සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි වාර අවසාන වූ පාර්ලිමේන්තුවේ මීළඟ සභාවාරය අගෝස්තු 3 වැනිදා පෙ.ව 10.30 ට ආරම්භ වීමට නියමිතය. ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නව සැසිවාරය ආරම්භ කෙරෙන අතර, එහිදි ජනාධිපතිවරයා විසින් සම්ප්‍රදායානුකූලව රජයේ ප්‍රතිපතිත්ති දැක්ම ඉදිරිපත් කෙරෙයි.

 

Comments