තේ දල්ලට හොඳ කලක් | Page 2 | සිළුමිණ

තේ දල්ලට හොඳ කලක්

ශ්‍රී ලංකා තේ වෙළෙඳ පොළට අන්තර්ජාතිකව ලැබී ඇති ඉල්ලුම නිසා තේ දලු මිල දෙගුණයකින් පමණ ඉහළ ගොස් ඇතැයි කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

මීට මාස කිහිපයකට පෙර රුපියල් 100 සිට රුපියල් 130ක් පමණ වූ තේ දලු කිලෝ එකක මිල මේ වන විට 100%කින් පමණ ඉහළ ගොස් මේ වන විට තේදලු කිලෝ එකක මිල රුපියල් 260ක් දක්වා ඉහළ නැඟ ඇති බව අධිකාරිය පවසයි. තේ ඉල්ලුම වැඩි වීම නිසා තේ දලු අස්වැන්නේ ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ද විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අධිකාරිය කටයුතු යොදා ඇත.

 

Comments