සොෆ්ට්ලොජික් ඉන්ෆෝමේෂන් ටෙක්නෝලජීස් සුවිශේෂී සම්මාන ද්විත්වයක් දිනාගනී | සිළුමිණ

සොෆ්ට්ලොජික් ඉන්ෆෝමේෂන් ටෙක්නෝලජීස් සුවිශේෂී සම්මාන ද්විත්වයක් දිනාගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ තාක්ෂණික විසඳුම් හා සේවා සම්පාදකයකු වන සොෆ්ට්ලොජික් ඉන්ෆෝමේෂන් ටෙක්නෝලජීස් විසින්, පසුගියදා අවසන් වූ නැගී එන ආසියානු වෙළඳ පොළ නියෝජනය කරන ප්‍රමුඛතම සම්මාන උළෙලක් වන Dell ව්‍යාපාර හවුල්කාරීත්ව සමුළුවේදී (Dell Technologies FY23 Partner Business Conference) සම්මාන ද්විත්වයක් හිමිකර ගෙන ඇත. මෙහිදී හිමිකරගත් සුවිශේෂී සම්මාන වන්නේ වසරේ පළමු පෙළ ව්‍යාපාරික සහකරු - ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින (Tier 1 Partner of the Year – Sri Lanka and Maldives) සහ 2022 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා නැගී එන ආසියානු වෙ‍ෙළඳ පොළ තුළ හොඳම පාරිභෝගික විසඳුම් සපයන්නාට (Asia Emerging Markets Solution Provider of the Year- Client Solutions Group) හිමි සම්මානයයි.

මෙම සම්මාන සඳහා Softlogic IT නාමය නිර්දේශ වීමට පෙර විශ්ලේෂණාත්මක තේරීම් ක්‍රියාපටිපාටියකට භාජනය වී ඇත.

මෙහිදී විශේෂයෙන්ම DELL විසින් හොඳම ව්‍යාපාරික සහකරු තෝරා ගැනීමේදී, අදාළ සන්නාමයන් විසින් ලබාගෙන ඇති පාරිභෝගික ජයග්‍රහණ, ඔවුන් හඳුන්වා දී ඇති නව්‍ය වෙ‍ෙළඳපළ උපාය මාර්ග, වසරින් වසර ව්‍යාපාර වර්ධනය සහ ඉලක්ක වෙළඳපළ තුළ නායකත්ව යන සාධක සැලකිල්ලට ගෙන ඇත. නැගී එන ආසියානු වෙ‍ෙළඳ පොළ තුළ හොඳම පාරිභෝගික විසඳුම් සපයන්නාට හිමි සම්මානය සඳහා රටවල් 14කින් සමාගම් 100කට අධික සංඛ්‍යාවක් විනිශ්චය කර ඇත.

Comments