හම්බ­න්තො­ටින් තෙල් පොල්ලක් | සිළුමිණ

හම්බ­න්තො­ටින් තෙල් පොල්ලක්

 වරාය අධිකාරියේ පාලිත සමාගමක් වන මාගම්පුර වරාය කළමනාකරණ සේවා පුද්ගලික සමාගම විසින් 2014 වර්ෂයේදී ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 24 ක නැව් තෙල් මිලදී ගෙන එම තෙල් භාවිත නොකොට දීර්ඝ කාලයක් ගබඩා කර තබා කල් ඉකුත් වූ පසුව එම තෙල් ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන මිලියන 3.5 කට විකුණීම නිසා ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 20.5ක අලාභයක් සිදුව ඇති බව හෙළි වී තිබේ.

එමෙන්ම එම නැව් තෙල් මිල දී ගැනීම වෙනුවෙන් දේශීය  බැංකුවකින් ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 24 ක එම ණය මුදල ලබා ගෙන ඇති අතර තෙල් අලෙවි කිරීමට නොහැකි වූ නිසා සමාගමට එම මුදල පියවීමට නොහැකි වී ඇති අතර අදාළ බැංකුව එම සමාගමට විරුද්ධව නඩු පවරා තිබේ.

එමෙන්ම අදාළ සමාගම විසින් 2017 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ සිට සිය මෙහෙයුම් කටයුතුද නතර කර ඇති අතර චීන සමාගමකට එම වසරේදීම හම්බන්තොට වරාය බදු දීමේදී මෙම සමාගමේ තෙල් ටැංකි සියල්ලද පවරා දී ඇති බවත් එම අවස්ථාවේදීද අදාළ ණය මුදල ලබා ගැනීම පිළිබඳව අනාවරණය කර නොමැති බවද හෙළිව තිබේ.

 

Comments