ලිට්රෝ ගෑස් පාඩුව මස­කට කෝටි 80ක් | සිළුමිණ

ලිට්රෝ ගෑස් පාඩුව මස­කට කෝටි 80ක්

සකට රුපියල් මිලියන 800 ක පමණ පාඩුවක් ලබන ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී, මූල්‍ය අධ්‍යක්ෂ, අංශ ප්‍රධානීන් 06 දෙනකු හා ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරුවන් 18ක් ඇතුළු නිලධාරීන් 26 දෙනකු වෙනුවෙන් මාසික වැටුප් හා දීමනා සඳහා පමණක් රුපියල් මිලියන 20ක මුදලක් වැය වන බව සිළුමිණට වාර්තා වේ.

2020 වසරේ දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා වන විට රුපියල් 11,50,000ක මූලික වැටුපක් ලැබූ සභාපති/ ප්‍රධාන විධායන නිලධාරිවරයාගේ මූලික වැටුප රුපියල් 460,000කින් වැඩි කරගෙන ඇත. ඒ අනුව 2021 වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට ඔහුගේ මූලික වැටුප රුපියල් 16,10,000.00ක් දක්වා වැඩි කරගෙන ඇත. එමෙන්ම මුදල් අධ්‍යක්ෂකගේ වැටුපද එලෙසින් රුපියල් 777,199.41 සිට රුපියල් 957,509.67ක් දක්වා රුපියල් 180,310.26කින් වැඩිකර ගෙන ඇත.

මෙරට ජනතාව වෙනුවෙන් නිසිපරිදි ගෑස් ආනයනයට ක්‍රමවේදයක් සකසා නොමැති හා ගෑස් බෙදාහැරීමේ නිසි ක්‍රමයක් පවා නොමැති තත්ත්වයක් යටතේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියාගේ සිට අධික වරප්‍රසාද භුක්ති විදින අතර ඒ යටතේ මාසිකව පැට්‍රල් ලීටර් 500ක් (ඇතැම් අයට 400) (ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 225,000), විනෝදාස්වාද දීමනාව රුපියල් 100,000.00 හා ප්‍රවාහන දීමනාවක් ලෙසින් රුපියල් 443,300 වැනි අධික සුපිරි තත්ත්වයන් හිමි කරගෙනය.

එමෙන්ම ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියාට රුපියල් 1,11,54,000ක් වාහන ණය ලබා දී ඇති අතර මුදල් අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු සෙසු පිරිසකට රුපියල් 97,52,600.00 ක ණය ලබා දී ඇත. එයින් ඔවුන්ගෙන් අය කර ගනු ලබන්නේද අඩක් පමණක් වන අතර රජයට කොටස් හිමි සමාගමක එසේ කළ නොහැකි බවට විගණකාධිපතිවරයා විසින් විගණන විමසුමක්ද මේ වන විට එවා ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් විමසීමට වත්මන් සභාපති මුදිත පීරිස් සම්බන්ධ කර ගැනීමට උත්සාහ දැරූවද එය සාර්ථක නොවූ අතර එහි සේවක අංශවලින් වාර්තා වූයේ වත්මන් සභාපතිවරයා වැටුපක් නොගන්නා බවත් ඔහු කාර්යක්ෂම සභාපතිවරයකු බවයි.

 

 

Comments