පාපැ­දි­යට තල්ලු­වක් | සිළුමිණ

පාපැ­දි­යට තල්ලු­වක්

 ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් හට ගෙන ඇති ප්‍රවාහන අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස පා පැදි ධාවනය ප්‍රචලිත කිරීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය කටයුතු අරඹා ඇත. ඒ අනුව නගරයෙන් බැහැර ප්‍රදේශවල පාසල් දරුවන් සඳහා පා පැදි ගමනාගමනය ප්‍රචලිත කිරීමටත්, කොළඹ නගරයට දුම්රියෙන් පැමිණෙන මඟී ජනතාවට නිවසට ආසන්න දුම්රිය ස්ථානයට පාපැදියෙන් පැමිණ දුම්රිය ස්ථානයේ එය ආරක්ෂිතව ගාල් කිරීම දිරිමත් කිරීමටත් ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර, පා පැදිකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා නව මංතීරු හඳුන්වා දීමටද සැලසුම් කර තිබේ.

මේ කටයුතු උදෙසා ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය හා ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනයත් පා පැදි ධාවනයට සම්බන්ධ අනෙකුත් ආයතනත් සමඟ කටයුතු කරන බවද ජනමාධ්‍ය, ප්‍රවාහන හා මහා මාර්ග අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසයි. එසේම පාපැදි සඳහා ලීසිං පහසුකම් ලබාදීමට ලීසිං සමාගම් විසින් පියවර ගෙන තිබේ.

 

Comments