ධම්මික පෙරේරා ඇමැති ධුරයේ දිවු­රුම් දෙයි | සිළුමිණ

ධම්මික පෙරේරා ඇමැති ධුරයේ දිවු­රුම් දෙයි

 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධම්මික පෙරේරා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස පසුගිය සිකුරාදා කොළඹ, කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂයන්

ඉදිරියේදී දිවුරුම් දෙන ලදී. එම  අවස්ථාවට ජනාධිපති ලේකම්  ගාමිණී සෙනරත් ද එක්ව සිටියේය.

 

Comments