ඉන්දීය ජන­තා­වගේ පරි­ත්‍යා­ග­යක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා­වට ලබා දුන් කිරි පිටි ඖෂධ කොළ­ඹට පැමිණෙයි | සිළුමිණ

ඉන්දීය ජන­තා­වගේ පරි­ත්‍යා­ග­යක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා­වට ලබා දුන් කිරි පිටි ඖෂධ කොළ­ඹට පැමිණෙයි

ඉන්දීය ජන­තා­වගේ පරි­ත්‍යා­ග­යක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා­වට ලබා දුන් සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 14,700ක්, කිරි පිටි මෙට්‍රික් ටොන් 250ක් සහ ඖෂධ මෙට්‍රික් ටොන් 38ක් ඇතු­ළත් මානු­ෂීය ආධාර තොගය පසු­ගිය සිකු­රාදා කොළ­ඹට පැමිණි අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහ කොම­සා­රිස් ගෝපාල් බාග්ලේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙ­ළිය රඹු­ක්වැල්ල වෙළඳ අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු ඇතුළු පිරි­සක් විසින් එම මානු­ෂීය ආධාර බාර ගත් අව­ස්ථාව.

Comments