සති අන්තයේ විදුලි කප්පාදු කාල සටහන | සිළුමිණ

සති අන්තයේ විදුලි කප්පාදු කාල සටහන

අද(24) සිට ඉදිරි දින දෙක තුළ විදුලිය විසන්ධි කෙරෙන කාල සීමාව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් නිවේදනය කර ඇත.
 
ඒ අනුව අද දහවල් 12.00 සිට රාත්‍රි 10.00 දක්වා කාලය තුළ පැය 02යි විනාඩි 30 කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.
 
එසේම හෙට(25) දිනයේ පෙරවරු 9.30 සිට රාත්‍රි 10.00 අතර කාලය තුළ පැය 02 යි විනාඩි 30 ක කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කෙරෙනු ඇත.
 
ඉරිදා(26) දිනයේ විදුලිය කප්පාදු කිරීම පැය දෙකකට සීමා කෙරේ. ඒ අනුව පස්වරු 02.00ත් රාත්‍රි 10.00 ත් අතර කාලය තුලදී ඉරිදා දිනයේ විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම සදහන් කරයි.
 

Comments