හේමාස් ‘පියවර’ 60 වැනි පෙර පාසල විවෘත වෙයි | සිළුමිණ

හේමාස් ‘පියවර’ 60 වැනි පෙර පාසල විවෘත වෙයි

හේමාස් අවුට්රීච් පදනම ක්‍රියාවට නංවන‘පියවර’ වැඩසටහන යටතේ ඉදිකරන ලද 60වන පෙර පාසල් පසුගියදා අම්පාර වඩිනාගල ප්‍රදේශයේදී විවෘත කරන ලදි. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය සම්බන්ධ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික න්‍යාය පත්‍රයට සහය දැක්වීම සඳහා හේමාස් අවුට්රීච් පදනම ගෙන යන වැඩපිළිවෙළ යටතේ විවෘත කළ නවතම පෙර පාසලයි.

2002 වසරේදී හේමාස්,කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සමඟ අත්වැල් බැඳගනිමින්‘පියවර’වැඩසටහන ආරම්භ කරන ලදි. පසුගිය දශක දෙකක කාලය තුළ මෙම වැඩසටහන මෙරට රාජ්‍යඅංශ ය හා පෞද්ගලික අංශය අත්වැල් බැඳගෙන ක්‍රියාවට නැංවූ වැඩසටහන් අතර සාර්ථකම වැඩසටහනක් බවට පත්වී ඇත.‘පියවර’වැඩසටහන මගින් මේවනවිට දිවයින පුරා පෙර පාසල් 60ක් විවෘත කර ඇති අතර ගුරුවරු 200 කට වැඩි පිරිසක් එම පෙර පාසල් වල සේවය කරති.

Comments