සර්වෝදය ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් පරිසරයට කාබන් මුදා හැරීම අවම කරයි | සිළුමිණ

සර්වෝදය ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් පරිසරයට කාබන් මුදා හැරීම අවම කරයි

සර්වෝදය ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් 2030 වර්ෂය වන විට පරිසරයට කාබන් මුදා හැරීම අවම කිරීමේ අභිලාෂය පෙරදැරි කොටගෙන කාබන් පියසටහන් අවම කිරීම සඳහා මුල පුරා ඇත. සෑම වසරකම ජුනි 05 වෙනිදාට යෙදෙන ලෝක පරිසර දිනය සනිටුහන් කරමින් මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගත් බවට ඔවුන් නිවේදනය කළේය. ලංකාවේ අඩු පහසුකම් සහිත ග්‍රාමීය ආර්ථිකයන් සහ බිම් මට්ටමේ ව්‍යවසායකයන් නඟා සිටුවීම අරමුණු කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන මෙරට පැරණිතම හා අඛණ්ඩතම සමාජ ව්‍යාපාරය වන සර්වෝදය ශ්‍රමදාන ව්‍යාපාරය විසින් මෙම සමාගම පිහිටුවන ලද බැවින් තිරසාරභාවය සහ පාරිසරික වගකීම සමාගමේ මෙහෙයුම් හි හරය වේ. සර්වෝදය ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස්හි ප්‍රධාන විධායක නිළදාරි නිලන්ත ජයනෙත්ති මෙම කාබන් මුදා හැරීම අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව මෙලෙස අදහස් දක්වන ලදී. “ 2030 වසර වන විට අපගේ තිරසාර මූල්‍ය කරණ ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා තිරසාර මාර්ගෝපදේශ අනුව කටයුතු කරනවා. අපගේ ඉදිරි ගමන් මඟ අනුව පරිසරයට සහ ප්‍රජාවට සිදුවන යහපත් බලපෑම පිළිබඳ වගකීම ලංකාවේ මෙන්ම ලොව පුරා සියලුම පුද්ගලයන්ට සහ ව්‍යාපාර වලට ද පැවරී තිබෙන බව අප විශ්වාස කරනවා.

Comments