යූනියන් ඇෂුවරන්ස් වෙතින් ශරීර සුවතාව වෙනුවෙන් නවතම ඩිජිටල් විසඳුමක් | සිළුමිණ

යූනියන් ඇෂුවරන්ස් වෙතින් ශරීර සුවතාව වෙනුවෙන් නවතම ඩිජිටල් විසඳුමක්

Clicklife App යනු ගනුදෙනුකරුවන්ට ඉතාමත් පහසුවෙන් තම රක්ෂණ සම්බන්ධ කටයුතු කළමනාකරණය කරගැනීමට උපකාරී වීම සඳහා, යූනියන් ඇෂුවරන්ස් විසින් හඳුන්වා දෙන ලද පරිපූර්ණ ඩිජිටල් විසඳුමකි. මෙරට රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය තුළ එබඳු යෙදුමක් හඳුන්වා දුන් ප්‍රථම අවස්ථාව එය ලෙස සැලකේ. එම උත්සාහය තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙනයමින්, ගනුදෙනුකරුවන්ට නිරෝගී ජීවිතයකට අත්වැලක් වීම සඳහා Clicklife App හරහා ශරීර සුවතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමටද යූනියන් ඇෂුවරන්ස් සමාගම පියවර ගෙන ඇත.

ඒ වෙනුවෙන් Clicklife App තුළට, ශරීර සුවතාව පවත්වා ගැනීමට ගනුදෙනුකරුවන් යොමුකරවන විශේෂාංග එකතුවක් ඇතුළත් කර ඇති අතර, එහිදී ගනුදෙනුකරුවන්ට ලකුණු හිමිකර ගනිමින් විවිධ ත්‍යාග දිනාගැනීමටද අවස්ථාව හිමි වේ. මෙම ජංගම යෙදුමේ විශේෂත්වයක් වන්නේ, ශරීර සුවතාව සම්බන්ධ ඉලක්ක ළඟා කරගැනීම මඟින් වැඩිපුර ලකුණු ලබාගෙන, වැඩියෙන් තෑගි දිනාගැනීමට අවස්ථාව හිමිවීමයි. පරිශීලකයන්ට තම කායික ක්‍රියාකාරකම්වල ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කිරීම පහසු කරන ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් සහ, දිනපතා ආහාරයට ගන්නා කැලරි ප්‍රමාණය සටහන් කරගැනීම සඳහා කැලරි සටහනක්ද මීට ඇතුළත් වේ.

Comments