දේශීය ව්‍යාපාරිකයන්ට නැඟී සිටීමට ග්ලෝබල් ලයිෆ්ස්ටයිල් ලංකා අත දෙයි | සිළුමිණ

දේශීය ව්‍යාපාරිකයන්ට නැඟී සිටීමට ග්ලෝබල් ලයිෆ්ස්ටයිල් ලංකා අත දෙයි

වර්තමානයේ දේශීය නිෂ්පාදකයින් පත්ව ඇති අසීරුතාවෙන් ඔවුන් මුදවා ගැනීමේ අරමුණින් ‘යළි නැඟිටිමු ශ්‍රී ලංකා‘ නමින් දේශීය නිෂ්පාදකයින් රැක ගැනීමේ විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට මෙරට ප්‍රමුඛ පෙළේ සෘජු අලෙවිකරන සමාගමක් වන ග්ලෝබල් ලයිෆ්ස්ටයිල් ලංකා පුද්ගලික සමාගම විසින් කටයුතු යොදා ඇත. ඒ අනුව තම නිෂ්පාදන අගෙවි කර ගැනීමේ අපහසුතා ඇති දේශීහ නිෂ්පාදකයන්ට සමාගමේ නියෝජිතයන් හරහා තම භාණ්ඩ අලෙවි කර ගැනීමේ පහසුකම් අරඹා ඇතැයි එම සමාගම පවසයි. ඒ සඳහා කාර්යාල වේලාවන්හිදී පමණක් 076 677 9195 අංතය ඔස්සේ අමතා නිෂ්පාදන නියෝජිතයකු සම්බන්ධ කරග. හැකි බවද සමාගම දන්වා සිටී. ග්ලෝබල් ලයිෆ්ස්ටයිල් ලංකා පුද්ගලික සමාගම විසින් කළ ව්‍යාපාර සේවාව අගයමින් බිස්නස් වර්ල්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය විසින් සංවිධානය කරන ලද “2020 වසර උදෙසා බිස්නස් වර්ල්ඩ් ජාත්‍යන්තර සම්මාන උලෙළේදී” Global Lifestyle Lanka විසින් නිෂ්පාදන සහ සේවා, ව්‍යාපාර නායකත්වය, තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති, නවෝත්පාදනය, නිර්මාණශීලිත්වය සහ ආයතනික සමාජ වගකීම් සඳහා ඔවුන්ගේ දායකත්වය වෙනුවෙන් Business World Excellence Platinum සම්මානය ලබා ගන්නා ලදී.

Comments