විදේශ ශ්‍රමික ප්‍රේෂණ 34%කින් ඉහ­ළට | සිළුමිණ

විදේශ ශ්‍රමික ප්‍රේෂණ 34%කින් ඉහ­ළට

විදේශ රැකියාවල නිරතවී සිටින ශ්‍රමිකයින් විසින් මෙරටට ප්‍රේෂණය කරනු ලබන විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය ඉකුත් අප්‍රේල් මාසයට සාපේක්ෂව මැයි මාසයේදී සියයට 34කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව මහ බැංකු වාර්තාවලින් පිළිබිඹු වන බව ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව අප්‍රේල් මස ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණය ඩොලර් මිලියන 249ක් බවත් එය මැයි මාසයේදි ඩොලර් මිලියන 304 දක්වා වැඩි වී තිබේ. එසේම 2022 වසර සඳහා මේ දක්වා විදෙස් රැකියා සඳහා 133,240 දෙනෙකු

පිටව ගොස්  ඇති බවත් එය රැකියා නියෝජිතායතන මඟින් 47692 දෙනෙක් සහ ස්වයං මාර්ගයෙන් 85550 දෙනෙක් බවත් සඳහන් කරන ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසයි.

 

 

Comments