පාලන මිලක් ඇතත්, ක්‍රියා­ත්මක නොවී ඉහළ යන සහල් මිල | සිළුමිණ

පාලන මිලක් ඇතත්, ක්‍රියා­ත්මක නොවී ඉහළ යන සහල් මිල

 රට තුළ ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල පාලනය කිරීමෙන් රජය ඉවත් වීම මත අත්‍යවශ ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල දැරිය නොහැකි තරම් ඉහළ යමින් පවතී. සහල් සඳහා පමණක් පාලන මිලක් ඉකුත් සතියේ සිට ක්‍රියාත්මක වුවද එය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක නොවේ. රජය පවසන පරිදි ඉදිරි කාලය සඳහා ආනයනය කළ යුතු සහල් ප්‍රමාණය මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 8කි. මෙම සේයාරුවෙන් දැක්වෙන්නේ පිටකොටුවේ සහල් තොග වෙළෙඳසලක අලෙවිය පිණිස තබා තිබූ සහල් මිල ගණන්ය.

(සේයාරුව රුක්මල් ගමගේ)

 

Comments