අන්තර් පාසල් නෙට්බෝල් කිරුළ කුරුණෑගල ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයට | සිළුමිණ

අන්තර් පාසල් නෙට්බෝල් කිරුළ කුරුණෑගල ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයට

අන්තර් පාසල් මයිලෝ කුසලාන පාසල් නෙට්බෝල් ශූරතාව කුරුණෑගල ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය දිනා ගත්තේ බත්තරමුල්ල, බුද්ධදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැති අවසන් තරගයේදී මියුසියස් විද්‍යාලය ලකුණු 39 - 25ක් ලෙස පරාජයට පත් කරමින්ය.

තෙවැනි ස්ථානය සඳහා පැවැති තරගයේදී කළුතර බාලිකාව විසින් කුරුණෑගල මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලය තියුණු තරගයකින් අනතුරුව ලකුණු 12 - 11ක් ලෙස පරාජයට පත් කළේය. අවසන් පුර්ව තරගයේදී මියුසියස් විද්‍යාලය විසින් කුරුණෑගල මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලයත්, කුරුණෑගල ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය විසින් කළුතර බාලිකාව පරාජය කරන ලදී.

මෙකී ශූරතාවලියේ කුරුණෑගල ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයේ භාෂී උඩගෙදර දක්ෂතම විදින්නිය ලෙසත්, මියුසියස් විදුහලේ එන්. ගුණරත්න ආරක්ෂක කලාපයේ දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාව සහ කුරුණෑගල ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයේ නෙතාෂා ඩයස් දක්ෂතම මැද පෙළ ක්‍රීඩිකාව ලෙසත්, කුරුණෑගල ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයේ හිරුණි හේෂානි හොඳම නැඟි එන ක්‍රීඩිකාව ලෙසත් සම්මාන දිනා ගත්හ.

තරගාවලිය සඳහා පාසල් 16ක් නියෝජනය කරමින් අවුරුදු 16න් ඉහළ සහ අවුරුදු 20න් පහළ වයස් සීමාවේ පසුවන ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් සමන්විත නෙට්බෝල් කණ්ඩායම් එක් වූහ.

කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් 2019දී අතරමඟ නැවතුණු පාසල් නෙට්බෝල් තරගාවලියේ මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලය, මියුසියස් විද්‍යාලය, විශාකා විද්‍යාලය, කළුතර ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය, කුරුණෑගල ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය, ගාල්ල ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාමය, මහනුවර හිල්වුඩ් විද්‍යාලය, කළුතර බාලිකාව, කොළඹ කාන්තා විද්‍යාලය, ගෝතමී බාලිකා විද්‍යාලය, දේවි බාලිකා විද්‍යාලය, පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය, දෙහිවල ප්‍රෙස්බිටීරියන් බාලිකාව, සහ කැලණිය හෙලේනා විජේවර්ධන විද්‍යාලය තරගාවලියට එක්විය.

 

 

Comments