නාලන්දා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක අසංක සේනානායකට පිහිටවන්න | සිළුමිණ

නාලන්දා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක අසංක සේනානායකට පිහිටවන්න

කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයේ (1985/ 86) හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයකු වන අසංක සේනානායක අසාධ්‍ය වකුගඩු රෝගයෙන් පසුවන අතර ඔහුට ඉක්මනින් වකුගඩුවක් බද්ධ කළ යුතුව ඇත. එම නිසා A පොසිටිව්, නෙගටිව් හෝ ඕ පොසිටිව් හෝ නෙගටිව් රුධිර කාණ්ඩයේ වකුගඩුවක් ඉක්මනින් බද්ධ කළ යුතු බව විශේෂඥ වෛද්‍ය චූලා හේරත් පවසයි. මේ සඳහා වකුගඩුවක් පරිත්‍යාග කිරීමට කැමති අයකු සිටී නම් පහත දුරකථනයන්ට අමතන්න. 0718716755 හෝ 0768003580.

විද්‍යාලයේ අතිදක්ෂ වමත් මැදපෙළේ පිතිකරුවකු වූ අසංක නාලන්දා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අසීරු අවස්ථාවන්ට පත් වූ අවස්ථාවන්හිදී විශාල පරිශ්‍රමයක් දරා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තරග කර තිබේ.

Comments