ඉන්ධන - ගෑස් තොරතුරු ‘ඇප්’ එකක් | සිළුමිණ

ඉන්ධන - ගෑස් තොරතුරු ‘ඇප්’ එකක්

න්ධන සහ ගෑස් පෝලිම්වල සිටින පිරිස් හට සහනයක් සැලැසීමේ අරමුණින් Garage Lanka නමැති ජංගම දුරකථන මෙහෙයුමක් (Mobile App) නිර්මාණය කිරීමට මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදි විද්‍යාර්ථින් පිරිසක් සමත්ව තිබේ. එම දුරකථන මෙහෙයුම ගැන මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදි විද්‍යාර්ථි ඉඳුනිල් පතිරණ සිළුමිණට පැවැසුවේ දිවයිනේ සියලු ඉන්ධන පිරවුම්හල් සහ ගෑස් වෙළෙඳසල් මෙහි ලියාපදිංචි වීමෙන් පසු අදාළ ඉන්ධන පිරවුම්හලේ පවත්නා තෙල් සහ ගැස් පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළු කළ හැකි බවයි. එම තොරතුරු දුරකථන මෙහෙයුම පරිශීලනය කරන්නන්ට දැනගත හැකිවීමෙන් අදාළ පිරවුම්හල්හි තෙල් සහ ගෑස් තිබේද යන්න දැනගත හැකිවීමෙන් පාරිභෝගිකයන් නිකරුණේ පෝලිම්වල ළතැවීම වළකාගත හැකි බවත් හෙතෙම පැවැසීය.

ඒ අනුව වෙළෙඳසල් හිමියන්ගේත්, පාරිභෝගිකයන්ගේත් කාලය සහ පෝලිම්වල රස්තියාදුවත අවම කරගත හැකි බව පැවැසූ ඉඳුනිල් පතිරණ මෙහි ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට බලධාරින් සමඟත් ඉන්ධන බෙදාහැරීමේ සංගමය සමඟත් සාකච්ඡා කරන බවයි.

Comments