සිංගර් Dahua ආරක්ෂණ පද්ධති රැගත් නවතම ප්‍රදර්ශනාගාරය කොළඹදී | සිළුමිණ

සිංගර් Dahua ආරක්ෂණ පද්ධති රැගත් නවතම ප්‍රදර්ශනාගාරය කොළඹදී

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම පාරිභෝගික භාණ්ඩ අලෙවිකරු වන සිංගර් විසින්, ලොව ප්‍රසිද්ධ Dahua සන්නාමයේ ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන සහ ස්මාර්ට් විසඳුම්, දේශීය පාරිභෝගිකයා වෙතට ළඟා කරමින් නවතම Dahua Concept Store විවෘත කරන ලදී. ව්‍යාපාරික හවුල්කරුවකු ලෙස Real Vision Pvt (Ltd) සමාගම විසින් සිංගර් සමඟ එක්ව විවෘත කරන ලද මෙම ප්‍රදර්ශනාගාරය, නො. 120, ගාලු පාර, කොළඹ 04 ලිපිනයෙහි පිහිටා ඇත.

උසස් තත්ත්වයේ ආරක්ෂණ, නිරීක්ෂණ නිෂ්පාදන සහ ස්මාර්ට් විසඳුම් සොයන පාරිභෝගිකයන් වෙතට, පුළුල් පරාසයක විසඳුම් රැසක් මෙම ප්‍රදර්ශනාගාරය තුළින් මිලදී ගත හැකිවේ.

විශේෂයෙන්ම, නිවාස ආශ්‍රිත ආරක්ෂණ විසඳුම්, AI විසඳුම්, වයර්ලස් කැමරා විසඳුම් සහ වීඩියෝ වෝල් ඇතුළු විවිධ ආකාරයේ ආරක්ෂණ විසඳුම් එකම වහලක් යටින් මිලදී ගැනීමට හැකිවීම මෙම ප්‍රදර්ශනාගාරයේ සුවිශේෂීත්වය වේ.

තවද, දක්ෂ සහ පළපුරුදු සේවා කණ්ඩායම් හරහා සියලුම පාරිභෝගිකයන්ට අවශ්‍ය නිෂ්පාදන දැනුම, තාක්ෂණික සහාය සහ අවශ්‍යතාව සඳහා ගැළපෙනම නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීම සඳහා විශාල සහයෝගයක් ද හිමිවේ.

Comments