නෙස්ලේ හි සමරිඳු සහ මිනිඳු 2022 ‘CLYM’ තරඟය ජයගනිති | සිළුමිණ

නෙස්ලේ හි සමරිඳු සහ මිනිඳු 2022 ‘CLYM’ තරඟය ජයගනිති

පසුගියදා පැවැති ‘2022 Cannes Lions Young Marketer’ තරඟය ජයග්‍රහණය කිරීමට නෙස්ලේ ලංකා සමාගමේ සමරිඳු විතාරණ සහ මිනිඳු අලස් සමත්වූහ. මෙම දේශීය තරඟය ජයග්‍රහණය කිරීමත් සමඟ ඔවුන් දෙදෙනා ජූනි මාසයේදී පැවැත්වෙන ‘Cannes Lions International Festival of Creativity’ හිදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කිරීමට නියමිත ය.

මෙම කීර්තිමත් ජයග්‍රහණය නෙස්ලේ ලංකා සමාගමට හිමිවුණු තෙවැනි අවස්ථාව මෙය වීම ද විශේෂත්වයකි.″මෙම ජයග්‍රහණය අපට විශාල ප්‍රීතියක් වගේම නිහතමානී ආඩම්බරයක්. අපේ රටේ දක්ෂතම තරුණ අලෙවිකරුවන් සමඟ තරඟකර ජයගැනීම සඳහා නෙස්ලේ ලංකා සමාගමෙන් අපට ලැබුණු අවස්ථා, ඉගෙනීම් සහ අත්දැකීම් බොහෝ සෙයින් ඉවහල් වුණා. ඒ වගේම, ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය මට්ටමින් නියෝජනය කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම අපට ලැබුණු විශාල භාග්‍යයක්. යනුවෙන් සමරිඳු විතාරණ (ජ්‍යෙෂ්ඨ සන්නාම විධායක - කිරි ආහාර අංශය) සහ මිනිඳු අලස් (සහකාර සන්නාම කළමනාකරු - මයිලෝ කිරි පිටි) පැවසූහ.

Comments