වෙසක් දෙදින විදු­ලිය නොකැපේ | සිළුමිණ

වෙසක් දෙදින විදු­ලිය නොකැපේ

 

වෙසක් පොහොය යෙදෙන 15 වැනිදා ඉරිදා සහ 16 වැනිදා සඳුදා යන දෙදින තුළ විසන්ධියකින් තොරව අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් ලබාදීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම තීරණය කර තිබේ.

පසුගිය මාසවල පැවැති රාමසාන් සහ මහ සිකුරාදා ආගමික උත්සව දිනයන්හි අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමකට කටයුතු කරන ලදී.

කෙසේ වුවත් පසුගිය දිනවලදී ඉන්ධන භාවිතයෙන් ක්‍රියා කරන කිසිදු තාප බලාගාරයක් ක්‍රියාත්මක කර නැත. රටේ පවතින ඉන්ධන හිඟය ඊට ප්‍රධාන හේතුව වී ඇක. එමෙන්ම මේ දිනවල පවතින වර්ෂාපතනය නිසා ජල විදුලි සැපයුමද 45%ක පමණ ඉහළ ගොස් තිබේ.

 

Comments