විභාග සහතික පත් ලබා ගන්නා අයට නිවේදනයක් | සිළුමිණ

විභාග සහතික පත් ලබා ගන්නා අයට නිවේදනයක්

විභාග සහතික නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවය අද (24) සිට තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි
 
පහවසර ශිෂ්‍යත්ව , උසස් පෙළ විභාග කටයුතු සහ කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් මෙම සේවය තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බව වැඩදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.
 
නැවත දැනුම් දෙන තුරු එය බලාත්මක බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. 
 
කෙසේ වෙතත් මාර්ගගත ක්‍රමයට සහ විද්‍යුත් තැපැල් ක්‍රමයට සහතිකපත් අයැදුම් කිරීමේ හැකියාව පවතියි.
 
සහතික පත්‍ර අවශ්‍යතාව අනුව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත හෝ අධිවේගී තැපෑල මගින් අයැදුම්කරුවන්ගේ ලිපිනයට යොමු කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත
 

 මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු www.doenets.lk නිල වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය. නිවේදනය කරයි

 
 

Comments